Wat is de juridische grondslag voor gegevensuitwisseling met Captin?

Captin en Triodos Bank hebben een samenwerkings- en dienstenovereenkomst gesloten. Als bijlage in deze overeenkomst zijn Triodos en Captin ook een overeenkomst inzake gegevensverwerking overeengekomen, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst beschrijft de gegevensverwerking die Captin namens Triodos zal uitvoeren om het register van certificaten te beheren. Dit is het juridische kader voor het delegeren van het beheer van het register van certificaathouders aan Captin, zoals is goedgekeurd door SAAT tijdens de BAVA van 11 oktober. 
Triodos Bank zal geen verdere gegevens met Captin delen. 

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp