* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 28-02-2018. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Actueel

Terugblik vierde kwartaal 2017

Ondanks een herstel van de korte-termijnprijzen voor elektriciteit, hadden de bijgestelde prognoses voor de elektriciteitsprijs in het vierde kwartaal een negatief effect op het rendement van de portefeuille. De langetermijnprognoses voor de elektriciteitsprijs werden vooral beïnvloed door lagere grondstoffenprijzen (vooral voor gas), met name voor de periode na 2020.

Op portefeuilleniveau werd het rendement van het fonds vooral positief beïnvloed door de vervroegde aflossing van een lening voor een zonne-energieproject in België, de inkomsten uit een project in Spanje en een nieuwe investering in Duitsland.

Beleggingen

Het fonds heeft in het vierde kwartaal een investering in een onshore windpark van 5,5 MW in het Duitse Amöneburg gedaan. Met deze tweede investering in Duitsland, heeft Triodos Renewables Europe Fund een nieuwe leverancier van turbines aan de portefeuille toegevoegd.

Vooruitzichten

Het investeringsteam werkt aan verschillende herfinancieringen in de portefeuille. Naar verwachting zullen deze in de loop van het eerste halfjaar van 2018 worden afgerond. De pijplijn met potentiële investeringen is goed gevuld en bevat mogelijke projecten in verschillende landen. Het fonds is met name geïnteresseerd in innovatieve technologieën, met het oog op diversificatie van de inkomsten.

Bekijk het interactieve online jaarverslag 2016 van Triodos Renewables Europe Fund, met interessante projecten uit de portefeuille.

Triodos Renewables Europe Fund voegt Duits windenergieproject toe aan de portefeuille 

21 december 2017 – Triodos Renewables Europe Fund heeft een 100% belang genomen in een Duits windenergieproject. Het windenergieproject is gesitueerd in Amöneburg-Roßdorf (Hesse), in het centrum van Duitsland. Het bestaat uit twee windturbines van het type GE 2.75-120, van fabrikant GE Windenergy GmbH. Beide turbines hebben een opgesteld vermogen van 2,78 MW en een rotordiameter van 120 meter. Het windenergieproject is gekocht van juwi Energieprojekte GmbH, een van meest toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzame energie ter wereld.

Vincent van Haarlem, fondsmanager van Triodos Renewables Europe Fund: “Het project vormt een mooie uitbreiding van onze portefeuille. De investering creëert een solide basis voor toekomstige samenwerking tussen Triodos Renewables Europe Fund en juwi, iets waar we zeer naar uitkijken. Ook de toevoeging van de zeer goed aangeschreven GE-turbines aan de portefeuille vormt een mooie uitbreiding, aangezien die voor het eerst onderdeel uitmaken van onze portefeuille.”

In reactie op het sluiten van de overeenkomst zei Thomas Broschek, Managing Director van juwi Energieprojekte GmbH: “We zijn verheugd dat we na constructieve en plezierige onderhandelingen Triodos Renewables Europe Fund kunnen verwelkomen als juwi-partner. We kijken ernaar uit om de goede samenwerking in de toekomst voort te zetten met meer interessante projecten.”

Het project is volledig operationeel sinds oktober 2017. De twee turbines produceren jaarlijks meer dan 15 GWH, wat overeenkomt met de jaarlijkse energiebehoefte van ongeveer 5000 Duitse huishoudens en ook grofweg het aantal inwoners van Amöneburg. Vergeleken met de energieopwekking van conventionele energiecentrales, realiseert dit windenergieproject een besparing van 12.000 ton CO2-uitstoot en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van Triodos Renewables Europe Fund om bij te dragen aan het terug brengen van CO2-uitstoot.

Effect langetermijnprognoses elektriciteitsprijs

21 december 2017 - Een aanpassing van de langetermijnprognoses voor de elektriciteitsprijs in het vierde kwartaal van 2017 heeft geleid tot een negatief effect op de koers van het fonds van 1,6%. De aanpassing van de prognoses is vooral het gevolg van:
i) verwachte lagere vraag naar conventionele energieopwekking na 2020 als gevolg van toezeggingen van de Nederlandse overheid om de capaciteit van wind-op-zee te vergroten;
ii) naar beneden bijgestelde kostprijsverwachtingen van zowel zonne-energie als energieopslag.

Het investeringsbeleid van het fonds is erop gericht om de gevoeligheid voor fluctuaties van energieprijzen verder terug te brengen. De recente investeringen zijn een goed voorbeeld van deze aanpak, gezien de veel lagere afhankelijkheid van schommelingen in de elektriciteitsprijzen. Toekomstige investeringen zullen de afhankelijkheid naar verwachting nog verdere terugbrengen.

De negatieve impact van de aanpassing van de prognoses voor elektriciteitsprijzen is deels tenietgedaan door een positief resultaat als gevolg van hogere dan verwachtte opbrengsten uit een van de Spaanse projecten. Het gecombineerde effect van beide ontwikkelingen bedroeg -1,0%, wat is verwerkt in de koers van 21 december 2017.

Triodos SICAV II - Triodos Renewables Europe Fund start arbitragezaak

21 december 2017 - Triodos SICAV II start namens haar sub-fund Triodos Renewables Europe Fund een arbitragezaak tegen de Spaanse overheid. De redenen hiervoor zijn de significante financiële verliezen die het fonds heeft moeten incasseren op vijf zonne-energieprojecten in Spanje als gevolg van retroactieve wijzigingen in het Spaanse overheidsbeleid.

In 2010, 2012, 2013 en 2014 heeft de Spaanse overheid met terugwerkende kracht haar subsidiebeleid aangepast voor bestaande duurzame energieprojecten, wat heeft geleid tot een significante verslechtering van de resultaten van deze projecten. Het bestuur is van mening dat het met terugwerkende kracht aanbrengen van dergelijke aanpassingen in het overheidsbeleid in strijd is met de Energy Charter Treaty, welke door Spanje is medeondertekend. Dit verdrag is in het leven geroepen om ondertekenaars van de Energy Charter Treaty bescherming te bieden wanneer geïnvesteerd wordt in aan het verdrag deelnemende landen. Evenals meerdere andere investeerders in Spaanse duurzame-energieprojecten, zal het fonds, in lijn met deze Energy Charter Treaty, de financiële verliezen claimen bij de Spaanse overheid.

De arbitrage claim is op 21 december 2017 ingediend. Naar verwachting zal het een aantal jaar in beslag nemen voor het tot een uitspraak in deze zaak komt en een potentiële vergoeding toegekend en uitbetaald zal worden. Gezien de lange doorlooptijd en de onzekerheid ten aanzien van de uitkomst in deze zaak, wordt er op dit moment geen waarde toegekend aan het fonds op basis van het indienen van de claim.

Relevante ontwikkelingen in de arbitragezaak zullen worden gedeeld met de investeerders in het fonds via de daarvoor relevante kanalen.

 Ik wil beleggen in dit fonds  

Binnen 5 minuten klaar voor uw eerste order

AFM_rond_risicoscore2

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Online Jaarverslag 2016 Triodos Renewables Europe Fund

   tref-test