* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 31-05-2017 . Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Actueel

Terugblik eerste kwartaal 2017

Triodos Renewables Europe Fund behaalde over het eerste kwartaal van 2017 een rendement van -1,0%* (Z-cap). Het fondsvermogen van Triodos Renewables Europe Fund steeg dit kwartaal van EUR 72,7 miljoen naar EUR 74,3 miljoen.

De eerste driemaandelijkse bijstelling van het elektriciteitsprijsscenario van 2017 had een negatief effect van 0,7% op de aandelenkoers. Dit is op 30 maart 2017 verwerkt in de koers. Aanvankelijk werd de kortetermijnprognose voor de elektriciteitsprijs positief beïnvloed door het onlangs ingestelde plafond voor de gasproductie in Nederland. De langetermijnprognoses voor de elektriciteitsprijs voor grootverbruikers daalden echter als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de prijsprognoses voor gas en CO2, in lijn met de prognoses van het IMF.

De definitieve cijfers voor de elektriciteitsproductie voor 2016 zijn vorig kwartaal verwerkt in de intrinsieke waarde. De elektriciteitsproductie met zonnecellen (55% van de portefeuille) kwam iets boven de doelstelling uit. De productie van de windparken (45% van de portefeuille) bleef sterk achter bij de doelstelling, vooral als gevolg van lager dan verwachte windsnelheden en, in mindere mate, het tijdelijk stilleggen van installaties. Er zijn echter afdoende contracten afgesloten die zorgen voor compensatie bij stillegging.

Beleggingen

Er zijn in het eerste kwartaal geen nieuwe investeringen gedaan, maar het fondsteam is bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor ‘repowering’ (vervanging van turbines door efficiëntere modellen) in Nederland en Duitsland. Daarnaast gaat het fonds senior schuld aantrekken voor een zonneproject in Europa. Tot slot verloopt de bouw van twee extra windturbines binnen het Growind-project in Nederland voorspoedig en zullen de werkzaamheden naar verwachting in het derde kwartaal worden voltooid. Het fonds heeft een bescheiden belang in dit project.

Vooruitzichten

Het fondsteam doet onderzoek naar of onderhandelt over nieuwe investeringsmogelijkheden in diverse Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en verschillende Scandinavische landen.

Belangrijke criteria bij het doen van investeringen zijn de aanwezigheid van mogelijkheden voor het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden voor de lange termijn, naast geografische en technologische diversificatie en technologische vernieuwing. Het vertrouwen dat onze beleggers in ons stellen en de sterke liquiditeit van het fonds maken het voor het team mogelijk om in de rest van dit jaar verschillende nieuwe transacties uit te voeren.

* Rendement berekend op basis van intrinsieke waarde. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst. 

Bekijk het interactieve online jaarverslag 2016 van Triodos Renewables Europe Fund, met interessante projecten uit de portefeuille.    

27 maart 2017 - Prospectuswijziging 

De directie van Triodos SICAV II heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het prospectus van Triodos SICAV II. Meer details staan in de Engelstalige kennisgeving . Als onderdeel van de wijzigingsprocedure van het prospectus, kunnen aandelen van Triodos Renewables Europe Fund kosteloos verkocht worden gedurende de termijn voor voorafgaande kennisgeving (een maand) tot 27 april 2017. Eventuele verkoopkosten die uw distributeur in rekening brengt, wijzigen hierdoor niet.

15 december 2016: Triodos Renewables Europe Fund en SolarAccess realiseren grootste zon-op-daken project op brouwerij

In het tweede kwartaal heeft het fonds samen met langjarige partner SolarAccess een investering gedaan in een groot zon-op-daken project voor bierbrouwer Heineken. Het fonds en SolarAccess hebben in het verleden meerdere keren samen zonne-energieprojecten gerealiseerd. Het project, dat eerder deze week in gebruik werd genomen, betreft de installatie van zonnepanelen op daken van een multinational met productiefaciliteiten in Italië. De gegenereerde elektriciteit zal rechtstreeks door de onderneming worden gebruikt. Met deze investering in Italië heeft Triodos Renewables Europe Fund de geografische spreiding verder vergroot.

Dit project voegt 2.3MWp capaciteit toe aan de Heineken brouwerij in Massafra. Met de installatie van 8.800 additionele zonnepanelen komt de totale geïnstalleerde capaciteit op 3.3MWp, waarmee dit het grootste zon-op-daken project op een brouwerij ter wereld is. Door de ligging in het zuiden van Italië is de productie van zonne-energie relatief hoog. De opgewekte elektriciteit, die voldoende is om 1.850 Italiaanse huishoudens van stroom te voorzien, zal gebruikt worden door de brouwerij. Het zonne-energieproject draagt bij aan een vermindering van CO₂-uitstoot met 1.722 ton en draagt daarmee sterk bij aan de doelstellingen van Heineken om de CO₂-uitstoot in de gehele productieketen terug te dringen.

Vorig jaar investeerden beide partijen al in de installatie van 12.000 zonnepanelen op de daken van de Nederlandse distributiecentra van Heineken.

25 november 2016 - Fonds vergroot aandeel in windparken

Triodos Renewables Europe Fund heeft haar aandeel in de windparken Neeltje Jans en Zeeland I vergroot. Het fonds heeft een deel van de aandelen van DELTA gekocht. DELTA is een van de oprichters van de joint venture die eigenaar is van beide windparken. Het resterende deel van de DELTA aandelen is overgenomen door mede-aandeelhouder E-connection. DELTA is nu niet langer partner in de joint venture.
De investering in beide windparken past in de strategie van het fonds om uit te breiden in bestaande projecten en bestaande partnerschappen verder uit te bouwen. 

 Ik wil beleggen in dit fonds  

Binnen 5 minuten klaar voor uw eerste order

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
De mensen van Triodos Bank helpen u graag van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 18.00 uur.

Online Jaarverslag 2016 Triodos Renewables Europe Fund

   tref-test   

E-zine Triodos Research

Triodos Research geeft elk kwartaal een e-zine (engelstalig) uit. Hierin kunt u lezen over o.a. de dialoog met beursgenoteerde bedrijven en resultaten van sectorstudies. 

 

Bekijk de laatste uitgave van Triodos Research e-zine .

 

Wilt u deze e-zine elk kwartaal ontvangen? Schrijf u dan in.