* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 30-06-2018. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
** Lees de actievoorwaarden

Ik wil meer informatie over de impact van beleggen >

Actueel

Stijging koers Triodos Renewables Europe Fund met 1,9%

De koers van Triodos Renewables Europe Fund is op 28 juni 2018 met 1,9% gestegen.

De stijging komt voort uit het herfinancieren van een bestaand zonne-energieproject in Spanje. De herfinanciering, in combinatie met een aantal kleinere optimalisatie-initiatieven, zorgt voor een ruime compensatie van een negatief effect op de koers als gevolg van een aanpassing van de langetermijnprognoses voor de elektriciteitsprijs in het tweede kwartaal. 

Herfinanciering Spaans zonne-energieproject

Het team van Triodos Renewables Europe Fund heeft een van de bestaande zonne-energieprojecten in de portefeuille geherfinancierd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de financieringscondities wat zich met name uit in significant lagere rentes. Hierdoor is de waardering van het project naar boven bijgesteld, met als resultaat een positief effect van 3,0% op de koers van het fonds.

Tweede kwartaal langetermijnprognose elektriciteitsprijs

Hoewel de prijzen op korte termijn naar verwachting iets hoger zullen uitpakken dan aangegeven in de laatste update, hebben verschillende factoren in relatie tot de energietransitie een dempend effect gehad op de verwachte elektriciteitsprijzen na 2020. De belangrijkste factoren zijn lagere verwachte grondstofprijzen voor gas en kolen en een hogere penetratie van duurzame energie in Europa.

Het effect vanaf 2020 is vooral merkbaar bij de windparken in Nederland en Duitsland, waar subsidies (bijna) verlopen zijn. Dit heeft geleid tot een negatief effect op de koers van het fonds van 1,1%. 

Het investeringsbeleid van het fonds is erop gericht om de gevoeligheid voor fluctuaties van energieprijzen verder terug te brengen. De recente investeringen zijn een goed voorbeeld van deze aanpak, gezien de veel lagere afhankelijkheid van schommelingen in de elektriciteitsprijzen. Toekomstige investeringen zullen de afhankelijkheid naar verwachting nog verdere terugbrengen.

Terugblik eerste kwartaal 2018

Marktontwikkelingen

Voor het eerst in negen maanden zijn de prognoses voor de elektriciteitsprijzen opwaarts bijgesteld, na een reeks van neerwaartse bijstellingen. Deze bijstelling betreft de jaren tot 2025 en volgt op gestegen prijzen voor CO2-uitstoot in Europa en hogere gasprijzen. Voor de jaren na 2025 zijn de prognoses in lijn met die van het vierde kwartaal in 2017. De opwaartse bijstelling de elektriciteitsprijzen leidde tot een waardestijging van de beleggingen van het fonds.

Portefeuille-ontwikkelingen

Het fonds heeft zijn aandelenbelang in het Belgische Silvius Sun uitgebreid, waarmee het nu het grootste solar-PV-project in de portefeuille is. Silvius Sun is maar beperkt afhankelijk van marktprijzen voor elektriciteit en genereert daarom een vrij stabiele inkomensstroom voor het fonds.

Het in het vorige kwartaal verworven windpark Amöneburg in Duitsland heeft een vliegende start gemaakt en over de afgelopen periode 20% meer elektriciteit gegenereerd dan verwacht.

Vooruitzichten

Het fonds heeft een volle pijplijn met beleggingsmogelijkheden in diverse landen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het fonds gaat zich in de komende kwartalen nadrukkelijker richten op innovatieve technologie op het gebied van energie-efficiency en energieopslag, om zo zijn inkomensstroom te verbreden en minder afhankelijk te zijn van marktprijzen.

Aandeelhouders-participanten vergaderingen

De jaarvergaderingen vinden dit jaar plaats op 25 mei 2018 bij Triodos Bank, Nieuweroordweg 1 te Zeist. Meer informatie vindt u op triodos.nl/ava-fondsen

Triodos Renewables Europe Fund voegt Duits windenergieproject toe aan de portefeuille 

21 december 2017 – Triodos Renewables Europe Fund heeft een 100% belang genomen in een Duits windenergieproject. Het windenergieproject is gesitueerd in Amöneburg-Roßdorf (Hesse), in het centrum van Duitsland. Het bestaat uit twee windturbines van het type GE 2.75-120, van fabrikant GE Windenergy GmbH. Beide turbines hebben een opgesteld vermogen van 2,78 MW en een rotordiameter van 120 meter. Het windenergieproject is gekocht van juwi Energieprojekte GmbH, een van meest toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzame energie ter wereld.

Vincent van Haarlem, fondsmanager van Triodos Renewables Europe Fund: “Het project vormt een mooie uitbreiding van onze portefeuille. De investering creëert een solide basis voor toekomstige samenwerking tussen Triodos Renewables Europe Fund en juwi, iets waar we zeer naar uitkijken. Ook de toevoeging van de zeer goed aangeschreven GE-turbines aan de portefeuille vormt een mooie uitbreiding, aangezien die voor het eerst onderdeel uitmaken van onze portefeuille.”

In reactie op het sluiten van de overeenkomst zei Thomas Broschek, Managing Director van juwi Energieprojekte GmbH: “We zijn verheugd dat we na constructieve en plezierige onderhandelingen Triodos Renewables Europe Fund kunnen verwelkomen als juwi-partner. We kijken ernaar uit om de goede samenwerking in de toekomst voort te zetten met meer interessante projecten.”

Het project is volledig operationeel sinds oktober 2017. De twee turbines produceren jaarlijks meer dan 15 GWH, wat overeenkomt met de jaarlijkse energiebehoefte van ongeveer 5000 Duitse huishoudens en ook grofweg het aantal inwoners van Amöneburg. Vergeleken met de energieopwekking van conventionele energiecentrales, realiseert dit windenergieproject een besparing van 12.000 ton CO2-uitstoot en draagt daarmee bij aan de doelstellingen van Triodos Renewables Europe Fund om bij te dragen aan het terug brengen van CO2-uitstoot.

Effect langetermijnprognoses elektriciteitsprijs

21 december 2017 - Een aanpassing van de langetermijnprognoses voor de elektriciteitsprijs in het vierde kwartaal van 2017 heeft geleid tot een negatief effect op de koers van het fonds van 1,6%. De aanpassing van de prognoses is vooral het gevolg van:
i) verwachte lagere vraag naar conventionele energieopwekking na 2020 als gevolg van toezeggingen van de Nederlandse overheid om de capaciteit van wind-op-zee te vergroten;
ii) naar beneden bijgestelde kostprijsverwachtingen van zowel zonne-energie als energieopslag.

Het investeringsbeleid van het fonds is erop gericht om de gevoeligheid voor fluctuaties van energieprijzen verder terug te brengen. De recente investeringen zijn een goed voorbeeld van deze aanpak, gezien de veel lagere afhankelijkheid van schommelingen in de elektriciteitsprijzen. Toekomstige investeringen zullen de afhankelijkheid naar verwachting nog verdere terugbrengen.

De negatieve impact van de aanpassing van de prognoses voor elektriciteitsprijzen is deels tenietgedaan door een positief resultaat als gevolg van hogere dan verwachtte opbrengsten uit een van de Spaanse projecten. Het gecombineerde effect van beide ontwikkelingen bedroeg -1,0%, wat is verwerkt in de koers van 21 december 2017.

Triodos SICAV II - Triodos Renewables Europe Fund start arbitragezaak

21 december 2017 - Triodos SICAV II start namens haar sub-fund Triodos Renewables Europe Fund een arbitragezaak tegen de Spaanse overheid. De redenen hiervoor zijn de significante financiële verliezen die het fonds heeft moeten incasseren op vijf zonne-energieprojecten in Spanje als gevolg van retroactieve wijzigingen in het Spaanse overheidsbeleid.

In 2010, 2012, 2013 en 2014 heeft de Spaanse overheid met terugwerkende kracht haar subsidiebeleid aangepast voor bestaande duurzame energieprojecten, wat heeft geleid tot een significante verslechtering van de resultaten van deze projecten. Het bestuur is van mening dat het met terugwerkende kracht aanbrengen van dergelijke aanpassingen in het overheidsbeleid in strijd is met de Energy Charter Treaty, welke door Spanje is medeondertekend. Dit verdrag is in het leven geroepen om ondertekenaars van de Energy Charter Treaty bescherming te bieden wanneer geïnvesteerd wordt in aan het verdrag deelnemende landen. Evenals meerdere andere investeerders in Spaanse duurzame-energieprojecten, zal het fonds, in lijn met deze Energy Charter Treaty, de financiële verliezen claimen bij de Spaanse overheid.

De arbitrage claim is op 21 december 2017 ingediend. Naar verwachting zal het een aantal jaar in beslag nemen voor het tot een uitspraak in deze zaak komt en een potentiële vergoeding toegekend en uitbetaald zal worden. Gezien de lange doorlooptijd en de onzekerheid ten aanzien van de uitkomst in deze zaak, wordt er op dit moment geen waarde toegekend aan het fonds op basis van het indienen van de claim.

Relevante ontwikkelingen in de arbitragezaak zullen worden gedeeld met de investeerders in het fonds via de daarvoor relevante kanalen.

 Ik wil beleggen in dit fonds  

Binnen 5 minuten klaar voor uw eerste order

AFM_rond_risicoscore3

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. 
Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.

Online Jaarverslag 2017 Triodos Renewables Europe Fund

online annual report TREF 2017