Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Depositogarantie- en beleggerscompensatiestelsel

Wat is het Depositogarantiestelsel?

Bij een faillissement van een bank, beschermt het depositogarantiestelsel (DGS) particulieren en bepaalde ondernemingen die tegoeden bij die bank hebben. De bescherming is niet onbeperkt.

U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als:

  • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
  • het product onder het depositogarantiestel valt; en
  • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel.

Alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van de Nederlandsche Bank (DNB) vallen onder het Nederlandse DGS. Zowel Triodos Bank, inclusief al haar buitenlandse vestigingen, als Triodos Cultuurbank valt onder dit depositogarantiestelsel.

Hieronder leest u meer over de inhoud en reikwijdte van de bescherming.

Alle informatie over het depositogarantiestelsel