Valt mijn zakelijke rekening onder het Depositogarantiestelsel?

Zakelijke rekeningen vallen onder het Depositogarantiestelsel. Hierop gelden twee uitzonderingen, namelijk zakelijke rekeningen van:

  • overheden, zoals gemeentes of provincies
  • financiële instellingen, zoals banken, beleggingsondernemingen of pensioenfondsen

Dekking per rechtspersoon

De maximale dekking van 100.000 euro geldt per rechtspersoon.

  • Heb je meerdere ondernemingen, dan maak je per rechtspersoon aanspraak op de dekking
  • Als je bedrijf een dochteronderneming heeft, dan maakt deze afzonderlijk aanspraak op de dekking, mits de rekening op naam van de dochteronderneming staat
  • Heb je een eenmanszaak, dan maak je als natuurlijk persoon aanspraak op de dekking

Persoonsvennootschappen

Bij een persoonsvennootschap (bijvoorbeeld een VOF) maken de natuurlijke personen achter de vennootschap aanspraak op de dekking.