Valt mijn zakelijke rekening onder het Depositogarantiestelsel?

Zakelijke rekeningen vallen onder het Depositogarantiestelstel. Hierop gelden twee uitzonderingen, namelijk zakelijke rekeningen van:

  • overheden, zoals gemeentes of provincies
  • financiële instellingen, zoals banken, beleggingsondernemingen of pensioenfondsen 

Ondernemingen

Voor ondernemingen is de rechtsvorm bepalend voor de hoogte van de bescherming. Heeft een onderneming rechtspersoonlijkheid, zoals in het geval van een BV, dan heeft de onderneming een zelfstandige bescherming door depositogarantie tot € 100.000. Heeft de onderneming geen rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld in het geval van een eenmanszaak, dan moet het geld op de zakelijke rekening worden opgeteld bij de persoonlijke rekeningen van de eigenaar. Kijk op depositogarantie.nl voor rekenvoorbeelden die kunnen helpen om de dekking van je geld door depositogarantie te bepalen.


Personenvennootschappen

Bij een personenvennootschap (bijvoorbeeld een VOF) maken de natuurlijke personen achter de vennootschap aanspraak op de dekking.


Meer weten? Download hier het Informatieblad Depositogarantiestelsel(PDF).