Valt mijn zakelijke rekening onder het Depositogarantiestelsel?

Zakelijke rekeningen vallen onder het Depositogarantiestelsel. Hiervoor gelden twee uitzonderingen, namelijk zakelijke rekeningen van:

  • Overheden, zoals gemeentes of provincies.
  • Financiële instellingen, zoals banken, beleggingsondernemingen of pensioenfondsen.

Dekking per rechtspersoon

De maximale dekking van 100.000 euro geldt per rechtspersoon.

  • Heeft u meerdere ondernemingen, dan maakt u per rechtspersoon aanspraak op de dekking.
  • Als uw bedrijf een dochteronderneming heeft maakt deze afzonderlijk aanspraak op de dekking, mits de rekening op naam van de dochteronderneming staat.
  • Heeft u een eenmanszaak, dan maakt u als natuurlijk persoon aanspraak op de dekking.

Persoonsvennootschappen

Bij een persoonsvennootschap (bijvoorbeeld een VOF) maken de natuurlijke personen achter de vennootschap aanspraak op de dekking.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp