Triodos Bank financiert bewust boeren, biologische winkels en andere spelers in de voedselketen die het huidige, onhoudbare landbouwsysteem uitdagen. En helpt steeds meer boeren en andere voedselproducenten met de omslag naar biologisch. Samen bouwen we aan een systeem waarin iedereen toegang heeft tot duurzaam en gezond voedsel. 

Een gezonde bodem als basis 

Wie de voedselketen wil veranderen, moet bij het begin beginnen. Bij de bodem dus! In een gezond voedselsysteem is de bodem het uitgangspunt voor al het voedsel dat geproduceerd wordt. Duurzame voedselproducenten zorgen daarom goed voor de bodem en gaan op zoek naar alternatieven voor kunstmest en pesticiden. Door de bodem rust te geven en niet te vaak hetzelfde gewas op dezelfde grond te verbouwen, wordt de bodemkwaliteit sterk verbeterd. Zo wordt het aanbod aan gezonde en duurzame voeding groter.  

Hoe korter de keten, hoe eerlijker de prijs  

Ook de rest van de voedselketen speelt een belangrijke rol. Vooral lokaal voedsel is belangrijk bij het verbeteren van ons voedselsysteem. Door de voedselketen korter en transparanter te maken profiteren lokale producenten, is er minder vervuilend transport en weet de consument waar het eten vandaan komt. Bovendien helpt dit boeren en producenten om eerlijkere prijzen en meer waardering te krijgen.

Biologisch en gezond voedsel voor iedereen 

Triodos Bank stimuleert al meer dan 40 jaar de transitie naar duurzame voedselproductie en een gezonde maatschappij. Hierbij richt de bank zich op alle schakels van de duurzame voedselketen: van grond tot mond. 

Het omschakelkrediet van Triodos Bank helpt boeren bijvoorbeeld de overstap te maken naar biologische landbouw. Hiermee kunnen ze de overgangsperiode, die gemiddeld twee jaar duurt, financieel overbruggen. En dat werpt zijn vruchten af. In 2021 financierde Triodos namelijk 33.000 hectares biologische landbouwgrond. Dat komt neer op 34 miljoen biologische maaltijden! 

Ook biologische zorgboerderijen, groothandels, winkels, voedselverwerkende bedrijven en restaurants worden gefinancierd met het spaar- en beleggingsgeld van onze klanten. Zo maken we gezonde, biologische producten beschikbaar voor zoveel mogelijk mensen.