Jeroen Rijpkema (CEO), geflankeerd door Paul Kortekaas (manager team Landbouw van Triodos Bank Nederland), heeft in zijn bijdrage benadrukt dat het landbouwsysteem ruimte moet geven aan de boer én de natuur. Een systeem dat bijdraagt aan de reductie van stikstof en aan de oplossing voor andere urgente problemen, zoals klimaatverandering, bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit.

Hierbij is het belangrijk naar andere bedrijfsmodellen te kijken, de inzet van alle ketenpartijen en een beleid van de overheid die deze manier van boeren ondersteunt. Jeroen zei: “Er zijn meer dan genoeg goede voorbeelden van boeren die duurzaam werken. Die moeten we mobiliseren en opschalen.”

De NVB gaf aan dat de banken gezamenlijk willen werken aan de noodzakelijke transitie. Remkes zelf zei na afloop van de bijeenkomst tegen de verzamelde pers dat er bij banken veel kennis, kunde en denkvermogen zit om bij te dragen aan de transitie.

Paul zat donderdagavond ook in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur om onze visie op de landbouwtransitie toe te lichten.
> Kijk de aflevering terug

In voorbereiding op het gesprek met Remkes en het interview met Nieuwsuur, hebben we onze visie kort uiteengezet.
> Bekijk onze visie

Onlangs verscheen er een interview op ons blog met Paul Kortekaas over onze visie op landbouw en de rol van de koe daarin.
> Lees het interview

De belangrijkste punten om tot een succesvolle landbouwtransitie te komen:

  • Ecosystemen die in balans zijn, vormen de basis voor een goedwerkende voedselproductie. We moeten voedsel lokaal produceren en naar een kortere voedselketen gaan. Het landbouwsysteem waar Triodos Bank voor staat, geeft ruimte aan de natuur en een toekomst voor boeren. 
  • Een gezonde samenleving op basis van een duurzaam, voedzaam en divers dieet van voldoende kwaliteit. Dit moet toegankelijk en betaalbaar zijn en bestaat voornamelijk uit lokale en plantaardige producten.  
  • Door gelijke machtsverhoudingen, transparantie en een eerlijke verdeling van inkomsten krijgt iedereen in de keten waar hij recht op heeft. Boeren moeten de kans krijgen om te schakelen van intensieve naar regeneratieve landbouw, waarbij bedrijven en flankerend overheidsbeleid moeten bijdragen aan eerlijke prijzen in de keten.