Triodos Groenfonds ondersteunt de overstap naar biologisch door als geldverstrekker voor boeren en projecten op te treden. Dankzij fiscale voordelen voor beleggers in het fonds, kunnen deze kredieten tegen een voor boeren aantrekkelijke rente worden uitgezet.

Investeringen zijn hard nodig, want Nederland blijft achter bij de rest van Europa
Paul Kortekaas

Boeren krijgen op deze manier cruciale ondersteuning en beleggers hebben de mogelijkheid om daadwerkelijk bij te dragen aan de belangrijke omschakeling naar biologisch. Kortekaas: “Die investeringen zijn hard nodig, want Nederland blijft achter bij de rest van Europa. Het streven is om in 2030 op 25% biologische landbouwgrond te zitten, we zitten nu op 4%. De groei in consumptie en productie van biologische voeding stelt de laatste jaren teleur.”

Portret van Paul Kortekaas. teammanager Landbouw & Voeding bij Triodos Bank
Paul Kortekaas, Teammanager Landbouw & Voeding bij Triodos Bank

Overschakelkrediet nieuwe biologische agrariërs

De bescheiden groei van biologische landbouw is deels het gevolg van een rigide voedselketen waarin supermarkten en de verwerkende industrie veel macht hebben. “Een aantal biologische boeren verwerkt inmiddels al zelf landbouwproducten en zet bijvoorbeeld een verpakkingslijn op. Zulke projecten financieren wij ook”, aldus Kortekaas.

Cruciaal is dat meer boeren de overstap naar biologische landbouw maken en dat daarnaast ook de consumptie van biologische producten wordt gestimuleerd. Er is een betere balans nodig tussen vraag en aanbod.

Balans nodig tussen vraag en aanbod

Triodos Groenfonds zet zwaar in op zogeheten omschakelkredieten voor boeren die willen overstappen. “Velen willen wel, maar de overstap is niet gemakkelijk. De eerste twee jaar hebben ze hogere kosten, een lagere productie en gangbare opbrengstprijzen. Omdat ze nog in transitie zijn, mogen de agrariërs de producten nog niet als biologisch verkopen en ontvangen ze dus ook nog niet de hogere prijzen voor biologische producten”, aldus Kortekaas. “Overheidssubsidie is er niet voor ze.”

Biologische landbouw helpt biodiversiteit

Traditionele landbouwmethoden zoals het gebruik van grote machines, pesticiden en kunstmest kunnen de biodiversiteit op land en in het water en de bodem behoorlijk aantasten. Ook de gangbare teelt van aardappelen of een monocultuur als maïs tast de bodemkwaliteit flink aan.

Biologische boeren passen doorgaans een rotatiesysteem toe, waarbij dezelfde gewassen niet elk jaar in dezelfde grond worden geteeld. Kortekaas: “Dat levert al een enorme winst op voor de biodiversiteit. Een gezonde bodem waarin het krioelt van het leven, waar planten goed en diep kunnen wortelen, maar die ook water kan doorlaten bij een hevige regenbui of juist vasthoudt bij droogte.”

Koeien op het weiland van de broers Snippe.

Daarbij hangt veel met elkaar samen, stelt Kortekaas. “We financieren bijvoorbeeld een melkveeproject waarbij de dieren overschakelen op hoofdzakelijk gras als voeding. Dat is beter voor het dierenwelzijn, maar leidt ook tot veel schonere mest die weer zorgt voor meer insecten en andere organismen in en op de grond. Die dienen dan weer als voedsel voor andere dieren.”

Projecten die Triodos Groenfonds financiert moeten voldoen aan de voorwaarden van de fiscale groenregeling. Het fonds heeft echter ook zelf een lijst met criteria. “Het project moet een bijdrage leveren aan biodiversiteit, maar ook bijvoorbeeld aan dierenwelzijn en de aanpak van klimaatverandering”, stelt Kortekaas.

We hebben als een van de oprichters onlangs de uitgangspunten ondertekend van de Partnership for Biodiversity Accounting Financials
Paul Kortekaas

Werken aan biologische toekomst

Kortekaas gelooft niet dat Nederland in het huidige tempo het doel van 25% aan landbouwgrond in 2030 gaat halen. Boeren die over willen stappen zouden daartoe meer ondersteuning moeten krijgen, zegt hij. “Wij zijn bezig met het opzetten van een netwerk van biologische boeren dat daaraan kan bijdragen.”

Triodos probeert het bewustzijn ook in de financiële sector zelf te verbreden. “We zijn een van de oprichters van het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), dat werkt aan een standaard waarmee financiële instellingen hun negatieve en positieve impact op biodiversiteit kunnen meten. Daarnaast hebben we onlangs het ‘Finance for Biodiversity Pledge’ getekend. Hierin roepen financiële instellingen wereldleiders op tot heldere regels en doelen om verlies van soorten en natuur tegen te gaan.”

Triodos Groenfonds

financiert biologische landbouw

Triodos Groenfonds belegt in meer dan 400 verschillende projecten op het gebied van duurzame energie, biologische landbouw, natuurontwikkeling en duurzaam bouwen. Door te beleggen in dit fonds help je om de transitie te maken van reguliere landbouw naar biologische en biologisch-dynamische landbouw.

Meer over Triodos Groenfonds