1. Waar was je in 2018 het meest trots op?

“Het fonds heeft vorig jaar een aantal forse veranderingen doorgevoerd. Een van de belangrijkste: we bepalen sinds 2018 zélf of we wel of niet in een bepaald bedrijf beleggen. De beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf deden we altijd al zelf. Maar de financiële toetsing lieten we door een andere partij doen. Dat is sinds 2018 niet meer het geval. Daardoor zijn we in staat om scherpere keuzes te maken.”

Een piano van Yamaha
Henk Jonker, beleggingsanalist bij Triodos Investment Management: “Yamaha heeft in Japan en in andere Aziatische landen ook eigen muziekscholen. Zo maakt het musiceren bereikbaar voor kinderen van de snelgroeiende middenklasse in veel Aziatische landen. Die sociale betrokkenheid spreekt ons erg aan.”

Yamaha

“Een van de bedrijven waar Triodos Impact Mixed Fund sinds 2018 in belegt, is het Japanse Yamaha: de grootste muziekinstrumentenmaker ter wereld. Muziek maken en muziek luisteren dragen bij aan de kwaliteit van leven en aan een gezonde samenleving. Dat is voor ons een belangrijke reden om in het bedrijf te beleggen. Yamaha is een prachtig bedrijf. Het produceert niet alleen instrumenten maar heeft in verschillende Aziatische landen ook eigen muziekscholen. Zo maakt het musiceren bereikbaar voor een grote groep kinderen. Die sociale betrokkenheid spreekt ons erg aan.”

2. Wat waren het rendement en de impact van het fonds in 2018?

“2018 was wereldwijd een lastig jaar. Dat kwam onder meer door veranderingen in het beleid van centrale banken. Ook politieke ontwikkelingen zoals de Brexit en het handelsconflict tussen de VS en China, leidden tot een lagere economische groei. Gezien deze ontwikkelingen, hebben we gedurende het jaar onze aandelenportefeuille wat verkleind. Uiteindelijk was ons rendement over 2018 -0,9%. Daarmee deed Triodos Impact Mixed Fund het aanzienlijk beter dan het beursgemiddelde.”

Triodos Impact Mixed Fund deed het in 2018 beter dan het beursgemiddelde

“Als het gaat om onze impact, dan deden we het vorig jaar goed. De impact van duurzaam beleggen wordt doorgaans gemeten op basis van de ecologische voetafdruk van de bedrijven waarin wordt belegd. Denk onder meer aan waterverbruik en CO2-uitstoot. De bedrijven waarin wij beleggen hebben een relatief kleine ecologische voetafdruk. Dit vinden wij weliswaar belangrijk, toch is het goed om op te merken dat het ons zeker niet alleen gaat om het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van bedrijven. Ook banken hebben over het algemeen een zeer laag waterverbruik. Toch beleggen wij maar in een klein aantal banken. Dit omdat wij vinden dat die vaak op andere vlakken maar een zeer beperkte positieve impact hebben.”

3. Wat waren in 2018 belangrijkste ontwikkelingen rond het fonds?

“In 2018 veranderden we onze beleggingsstrategie. Dat klinkt wat technisch, maar de verandering was van wezenlijk belang. We beleggen nu uitsluitend in bedrijven die een duurzame toekomst daadwerkelijk een stap dichterbij brengen.”

Ruth van de Belt, fondsmanager Triodos impactfondsen
Ruth van de Belt, fondsmanager Triodos impactfondsen

“We formuleerden daarvoor zeven 'transitie-thema’s'. Het gaat om thema’s als duurzame voeding & landbouw, hernieuwbare energie, welvarende & gezonde mensen, en circulaire economie. We willen dat de bedrijven waarin we beleggen aan een of meerdere van deze thema’s een aantoonbare bijdrage leveren. Pas als ze dat doen, komen ze in aanmerking voor beleggingen door het Triodos Impact Mixed Fund. Met onze nieuwe aanpak onderscheiden we ons van veel andere duurzame beleggers.”

“Tot voor kort ging het anders. Want de afgelopen jaren hanteerden we bij het selecteren van bedrijven ook een ‘best in class’-benadering. Dat hield in dat we per sector keken wat de meest duurzame bedrijven waren. Die bedrijven kwamen in aanmerking voor beleggingen. Maar dat betekende niet altijd dat het bedrijven waren die ook echt positieve impact genereerden. Soms zaten er bedrijven bij die weliswaar duurzamer waren dan andere bedrijven in hun sector, maar in onze ogen niet duurzaam genoeg waren. Denk aan Danske Bank. Daar belegden we in het verleden in, maar met onze nieuwe strategie hebben we daar afscheid van genomen.”

“Juist daarom hebben we onze strategie aangepast. Net als de naam van het fonds. Om het belang van ‘impact’ te onderstrepen, veranderde de naam van Triodos Sustainable Mixed Fund naar Triodos Impact Mixed Fund.”

Cijfers TIMF
Data per 31 maart 2019. De voetafdruk van Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is berekend met de CO2-uitstootdata van Oekom research AG, en water- en afvaldata van S&P Trucost Ltd. Voor Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is de voetafdruk gebaseerd op het gedeelte aandelen van de portefeuille. Voor de MSCI World Index benchmark is de dekking naar gewicht 98% voor CO2, 98% voor water en 98% voor afval. De dekking naar gewicht voor de investeringen is 100% voor CO2, 100% voor water en 100% voor afval.
 

 

4. Wat gaat het fonds anders en beter doen?

“In juni van dit jaar lanceerden we twee variaties van het oorspronkelijke Triodos Impact Mixed Fund. De ene variant – Triodos Impact Mixed Fund - Defensive – richt zich vooral op beleggingen in (staats)obligaties. De andere – Offensive – variant belegt met name in aandelen van grote beursgenoteerde bedrijven.”

De bedrijven waarin wij beleggen hebben een beperkte ecologische voetafdruk

“Het al bestaande mixed fonds gaat door onder de naam Triodos Impact Mixed Fund - Neutral. Het blijft beleggen in een gebalanceerde portefeuille van aandelen en (staats)obligaties. Elk van de drie fondsen heeft een eigen risico-rendementsprofiel. Daardoor kunnen we beter inspelen op de behoefte van beleggers. Die kunnen nu scherper kiezen voor een profiel dat bij hun wensen past.”

5. Wat zijn de vooruitzichten van het fonds?

“2018 was geen goed beursjaar. Daarom hebben we het fonds goed voorbereid op een eventuele verdere wereldwijde daling van aandelenbeurzen in 2019. Mocht daar dus sprake van zijn, dan verwacht ik dat ons rendement beter zal zijn dan gemiddeld. Als het gaat om duurzame impact, verwacht ik dat we ook in 2019 positief scoren ten opzichte van het beursgemiddelde.”

Bijdrage aan Sustainable Development Goals

Triodos Impact Mixed Fund draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Toch is maximaal bijdragen aan de SDG’s voor het fonds geen doel op zich, zegt fondsmanager Ruth van de Belt. “Bij onze beleggingsbesluiten laten we ons vooral leiden door de vraag of een bedrijf aantoonbaar bijdraagt aan de transitie naar een duurzame economie.”

Sustainable Development Goals