Katoen is de meest geteelde niet-eetbare plant op aarde. Voor de productie van de vezel wordt 2,5 procent van de landbouwgrond gebruikt en het creëert werk voor 250 miljoen mensen wereldwijd. Maar heel duurzaam lijkt deze natuurlijke stof niet.

Het watergebruik tijdens het productieproces is namelijk hoog. Wist u bijvoorbeeld dat er voor de groei van het katoen van één spijkerbroek 8.500 liter water nodig is? Zo geeft Nike in hun duurzaamheidsrapport aan dat maar liefst 73 procent van het totale watergebruik van het productieproces nodig is in de katoenteelt.

Dit is een probleem: zo kunnen grote wereldwijd opererende bedrijven niet genoeg biologische katoen inkopen voor al hun producten.
Christa Florschutz

Maar vanuit milieuperspectief is niet alleen het waterverbruik een zorg. Het gebruik van pesticiden en kunstmest en genetische modificatie belasten het milieu ook. Is biologisch katoen een oplossing?

Foto: GlobalAdaptation

Groeiende vraag

Biologisch katoen groeit zonder synthetische agrarische chemicaliën zoals pesticiden en kunstmest. Ook wordt er bij de teelt geen gebruik gemaakt van genetische modificatie. De bewustwording onder consumenten groeit, al blijft de productie achter op de groeiende vraag naar het product. Biologisch katoen beslaat slechts 1 procent van de wereldwijde katoenproductie. Een van de oorzaken daarvan is de grote drempel voor het verkrijgen van een biologisch certificaat. Het kost een boer drie jaar om zijn reguliere landbouw te veranderen naar biologische landbouw. In deze periode is de katoenopbrengst lager. “Hierdoor kunnen grote wereldwijd opererende bedrijven niet genoeg biologische katoen inkopen voor al hun producten.’’, aldus Christa Florschütz van Triodos Research. De reden die ze hiervoor noemt is het gebrek aan kennis over biologische landbouwmethoden en de samenwerking tussen producerende gemeenschappen.

TRIODOS RESEARCH

Het onderzoeksteam van Triodos Bank onderzoekt beursgenoteerde bedrijven en gaat naar aanleiding van de onderzoeksresultaten een dialoog aan. Op basis van het duurzaamheidsonderzoek stellen zij het beleggingsuniversum samen. De zes Triodos impactfondsen beleggen binnen dit universum in bedrijven die naar verwachting het beste financiële rendement opleveren.

De rol van Triodos Bank

Triodos Bank stimuleert de productie van biologisch katoen door invloed uit te oefenen op grote concerns. Voordat wij bedrijven opnemen, worden de bedrijven geanalyseerd, koppelt de researchafdeling van Triodos Bank hun bevindingen terug en via publicaties brengen zij de dilemma’s onder de aandacht. Inditex kwam door de bevindingen heen en is opgenomen in het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank. Zij zijn een van de grootste mode-retailgroepen ter wereld, bekend van onder andere Zara. In 2013 bracht het bedrijf meer dan 3,5 miljoen kledingstukken van 100 procent gecertificeerd biologisch katoen op de markt. Het bedrijf ontwikkelt ook programma’s voor kleding met 5 procent en 50 procent biologische katoen. Inditex financiert daarnaast een katoenproject in India. In dit project worden katoentelers opgeleid en geadviseerd om efficiënter gebruik te maken van water en op een verantwoorde manier om te gaan met bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Andere kledingconcerns uit het duurzame beleggingsuniversum Adidas, H&M en Nike hebben toegezegd om binnen vier tot zes jaar 100 procent duurzamere katoen in hun producten te gebruiken.

Minder is meer

Naast een certificering voor biologisch katoen is het Better Cotton Initiative een graadmeter voor Triodos Research om te weten dat de grondstof op een verantwoorde manier geproduceerd wordt. Dit initiatief heeft als doel de milieu-impact van de katoenproductie te verminderen. En daarbij de leefomstandigheden en economische ontwikkelingen in de katoenproductiegebieden te verbeteren. Dit betekent dat de boeren minder pesticiden, meststof en water verbruiken. Deze norm lijkt zijn vruchten af te werpen. Uit de BCI rapportering van 2012 blijkt dat er in Pakistan meer dan 75.000 boeren zijn die de standaard hanteren. Dit heeft het watergebruik teruggebracht met 39 procent waardoor de rivier de Indus minder wordt belast. Over een oppervlakte van 300.000 hectares is het gebruik van pesticiden afgenomen met 47 procent en er wordt 39 procent minder kunstmest gebruikt. Opvallend is dat BCI boeren een gemiddelde stijging van 11 procent inkomen hadden in vergelijking tot de boeren die de conventionele praktijken aanhielden. Er is nog wel een verbetering mogelijk. BCI sluit namelijk het gebruik van genetisch gemodificeerd katoen nog niet uit.

Wat doet Triodos Bank nog meer op het gebied van duurzame katoen? Bekijk het op onze website.