Bouw en uitbating van een windpark van 12MW gelokaliseerd in de Antwerpse haven, bestaande uit vier Enercon E-115 3MW.