Urban Resort - Volkskrant

Amsterdam, Nederlandwww.urbanresort.nl
Triodos Bank Nederland
SectorKunst en cultuur

Stichting Urban Resort realiseert goedkope ruimte voor de culturele en creatieve sector, ook wel broedplaatsen genoemd. Urban Resort treedt op als de ontbrekende schakel tussen het grote aanbod aan leegstaande werk- en kantoorruimtes in en om Amsterdam, en groepen kunstenaars, ambachtslieden en (door)startende ondernemers in de creatieve industrie op zoek naar betaalbare werkruimtes. De stichting richt zich vooral op de vraag van kunstenaars en culturele, creatieve ondernemers, zowel startend als reeds langer bezig, met slechts een gering inkomen en met een onzekere economische basis en toekomst. Het permanent opsporen, benaderen, werven en selecteren van (potentiële) ondernemers behoort tot de speerpunten van de stichting. Urban Resort ondersteunt en begeleidt groepen op het gebied van zelfbeheer en zelfwerkzaamheid. Dit draagt bij aan besparingen op de verbouw- en exploitatiekosten, bevordert de onderlinge uitwisseling en creëert een grote mate van betrokkenheid.


De broedplaats in het voormalig Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat is een van de projecten van Urban Resort. Dit gebouw heeft een nieuwe toekomst gekregen, maar ook de voorkant van het oude gebouw wordt momenteel verbouwd. In het oude Volkskrantgebouw zit nu het 'Volkshotel' met allerlei verschillende functies: hotel, horeca, broedplaats en flexwerkplekken.