Beprijzing van emissies in landbouw-voedsel systemen

Amsterdam, The Netherlandstappcoalitie.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Foundation Nederland
SectorNatuurvoeding
In lijn met Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's)

TAPP Coalitie is dit project gestart omdat vlees, zuivel en eieren mede dankzij de kiloknallers veel te goedkoop zijn. Als je de externe kosten voor milieu en gezondheid die afgewenteld worden, meerekent in de prijs, krijg je de ‘eerlijke, echte’ prijs. TAPP deed hiervoor fiscale voorstellen aan politici in Europa en bij de Verenigde Naties.

In 2023 publiceerden TAPP 5 rapporten, waarvan 3 rapporten gingen over de prijs van vlees, zuivel en eieren. TAPP presenteerde de rapporten in Brussel, Berlijn en bij het Franse Parlement voor beleidsmakers.

Ook publiceerde TAPP een Wageningen Universiteit/ True Price-rapport over de echte prijs van vlees vanwege gezondheidskosten en een Ipsos-enquête over steun van de bevolking in West-Europa.

Hun lobbyrichting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leidde tot een vleestaks in het concept-Landbouwakkoord, ter financiering van €600 miljoen per jaar voor ecosysteemdiensten door boeren. TAPP haalde in EU-landen veel publiciteit en was 2x op tv. Dankzij jou konden ze deze resultaten boeken.