Gezinshuis Vrolijk

Oss, Nederlandwww.gezinshuis.com
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Gezinshuis Vrolijk biedt een warme, veilige thuisbasis in gezinsvorm voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen kunnen profiteren van een vorm van zorg die geboden wordt in een zo gewoon mogelijke omgeving terwijl er wel deskundigheid aanwezig is. Zij kunnen zich ontwikkelen en krijgen de begeleiding en hulp die ze nodig hebben.