Gezinshuis De Kade

Zutphen, Nederlandswww.gezinshuisdekade.com/
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Gezinshuis De Kade is een gezinshuis in het centrum van Zutphen, met een aantal beschermd-wonen locaties.


In het gezinshuis wonen vijf kinderen. De kinderen kunnen om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders wonen. Zij leiden in De Kade een zo gewoon mogelijk gezinsleven. Ze gaan naar school, kunnen met vriendjes spelen, hebben een eigen slaapkamer en kiezen hun eigen sport en hobby's. De gezinsouders bieden gezelligheid, veiligheid en zijn verantwoordelijk voor de opvoeding. Ze zorgen voor een duidelijk dagritme en begeleiden kinderen bij het spelen, zelfstandig worden en het vergroten van zelfvertrouwen. Een team van professionele hulpverleners ondersteunt hen hierin.


Vlakbij het gezinshuis bouwen (jong)volwassenen aan hun eigen thuis. Dat doen ze in een eigen appartement. Bewoners kunnen altijd binnenstappen in het gezinshuis. Er is ondersteuning bij het voeren van een eigen huishouden, omgaan met geld, het aangaan van gezonde relaties, het vinden van zinvolle vrijetijdsbesteding. De zorg past bij de behoefte van de bewoners.