Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van Waerbeke - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij

Waerbeke

Levensbeschouwing (Cultuur en welzijn)

Stilte, rust en ruimte worden almaar schaarser in onze jachtige, moderne samenleving die vooral op consumptie, productie en versnelling is gericht. Daarom werd tien jaar geleden door verschillende overheden het proefproject ‘Stiltegebied Dender-Mark’ opgestart, het eerste officieel erkende stiltegebied in Vlaanderen. In het hart van dat gebied, in het dorp Waarbeke, ligt de Oude Pastorie waarin Waerbeke vzw is ondergebracht en die nog gerenoveerd wordt. Het is een sociaal-culturele beweging die sinds 1 januari 2011 structureel ondersteund wordt door de Vlaamse overheid. De vereniging werkt rond stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit en bevordert de beleving en vrijwaring van de kwaliteiten stilte, rust en ruimte in de samenleving. Daarvoor werkt Waerbeke tal van concrete projecten uit met partners uit verschillende sectoren, zoals cultuur, natuur en leefmilieu, volksgezondheid en welzijn of landbouw en plattelandsbeleid. Triodos Bank heeft een lopende lening voor de renovatie van het centrum geherfinancierd. (foto: Katrijn Van Giel)

http://www.waerbeke.be/

Levensbeschouwing

Triodos Bank financiert een breed palet van ondernemers en initiatieven die op een of andere manier bijdragen aan kwaliteit van leven. Vanuit onze visie dat elk individu zichzelf binnen zijn of haar eigen levensbeschouwing moet kunnen ontplooien, financieren wij ook levensbeschouwelijke initiatieven van verschillende gezindte en uiteenlopende opvattingen.

Adres:
Waarbekeplein 19
9506
Waarbeke
België

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

teaser-koffiefabriek-290
Met uw spaargeld of belegd vermogen kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering? Lees hoe u een krediet kunt aanvragen.