Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Foto van HVC - Mijn geld gaat goed
Deze organisaties financieren wij
Giessenwind Giessenwind Duurzame energie
Growind Growind Duurzame energie
IE-Hartel 2 IE-Hartel 2 Duurzame energie
K3Delta K3Delta Duurzame energie

HVC

Duurzame energie (Natuur en milieu)

HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 48 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de ambities van de aandeelhouders op het gebied van grondstoffen en energie, richt HVC richt zich naast afvalinzameling en grondstoffenmanagement - sterk op het verduurzamen van de energievoorziening van de deelnemende overheden. Met leveren van restwarmte afkomstig van de Afval Energie Centrales wordt een groter deel van de energie-inhoud van het niet voor hergebruik geschikte restafval benut. Hierdoor zijn er minder fossiele brandstoffen nodig voor het verwarmen van woningen en bedrijven.

Triodos Bank heeft het warmtenet in Dordrecht mede gefinancierd. Hiermee wordt de restwarmte van de Afval Energie Centrale geleverd aan omliggende bedrijven en woonwijken. Als het volledige warmtenet is gerealiseerd wordt daarmee een hoeveelheid restwarmte afgezet die overeenkomt met de warmtevraag van ruim 7.000 woningen. Hiermee wordt het verbruik van meer dan 8 miljoen m3 aardgas bespaard. De netto besparing op de CO2-uitstoot bedraagt ruim 7.000 ton.

http://hvcgroep.nl

Duurzame energie

In deze sector financiert Triodos Bank een breed spectrum aan duurzame energieprojecten, waaronder windenergie, zonne-energie, waterkracht en biomassa.

Triodos Groenfonds

Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt voornamelijk in door de overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie (vooral windenergie), biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Triodos Groenfonds biedt beleggers de mogelijkheid om bewust met hun geld om te gaan en rechtstreeks milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Het fonds heeft de officiƫle status van groene beleggingsinstelling, waardoor particuliere beleggers een fiscaal voordeel hebben.

Adres:
Baanhoekweg 40
3313 LA
Dordrecht
Nederland

Laat uw geld werken aan een duurzamere wereld

teaser-koffiefabriek-290
Met uw spaargeld of belegd vermogen kunnen wij duurzame ondernemers financieren. Dubbel rendement, goed voor u en de wereld om u heen.  

Zoekt u een duurzame lening voor uw onderneming?

  Teaser Roetz Bikes
Onderneemt u met hart en hoofd in een van de sectoren die wij financieren en heeft u behoefte aan een financiering? Lees hoe u een krediet kunt aanvragen.