Itske Lulof, directeur Energie & Klimaat bij Triodos Bank
Itske Lulof, directeur Energie & Klimaat bij Triodos Bank

Als directeur Energie & Klimaat bij Triodos Bank is Itske Lulof dagelijks bezig met misschien wel het belangrijkste maatschappelijke thema van de komende jaren én decennia: de energietransitie. Oftewel de omschakeling van fossiele energiebronnen zoals olie en gas, naar duurzame bronnen als wind- en zonne-energie. Lulof: “Dat thema is nauw verbonden met het hart van Triodos Bank. Wij begonnen ermee. Triodos Bank was begin jaren 80 de eerste financier van windenergie in Nederland.”

Een mooi voorbeeld is Deltawind, de eigenaar van verschillende windmolenparken op Goeree-Overflakkee. Sinds oprichting in 1989 is dit een van oudste en grootste duurzame energiecoöperaties van Nederland.

 “De 2.500 particuliere leden zijn allemaal mede-eigenaar”, vertelt Lulof. “Zo draagt de corporatie niet alleen bij aan de energietransitie, maar ook aan het draagvlak voor plaatsing van grote windmolens. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort duurzame initiatieven van burgers, bedrijven en gemeenten de komende jaren gezamenlijk een grote bijdrage zullen leveren aan de energietransitie. We halen de duurzame ambities niet zonder dergelijke projecten. Overigens: in aantallen projecten zijn we de grootste financier van duurzame energie in Europa.”

De tijd is voorbij dat je als burger of ondernemer kan zeggen: verduurzaming, daar heb ik niets mee
Itske Lulof

Innovatieve accutechnologie

Een logisch gevolg van de energietransitie is een groeiende afhankelijkheid van elektriciteit. Twee trends versterken elkaar: aan de ene kant het toenemende stroomverbruik door het stijgende aantal warmtepompen en elektrische auto’s. De andere is de groeiende productiecapaciteit van wind- en zonne-energie. Hierdoor is meer flexibiliteit nodig om productie en verbruik van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Dit kan worden opgelost door grotere opslagfaciliteiten te ontwikkelen.

Daarom investeert Triodos in een energieopslagsysteem dat bestaat uit een batterij met een opslagcapaciteit van 10 MW. Overproductie wordt hier opgeslagen en als het nodig is terug geleverd aan het netwerk.

Ook in eigen huis is Triodos Bank bezig met deze nieuwe technologieën. Bij ons nieuwe remontabel kantoorgebouw wordt het grootste zogenaamde bidirectionele laadplein ter wereld aangelegd. 120 slimme laders slaan zonne-energie op in de batterijen van elektrische (deel)auto’s en kunnen zo de pieken in de stroombelasting opvangen.  

Drijvende woonwijk

Veel slimme duurzame technologie komt samen in Schoonschip. De duurzaamste drijvende woonwijk van Europa bestaat uit dertig drijvende kavels in het Amsterdamse Johan van Hasseltkanaal. Daarop worden momenteel 46 zeer energiezuinige woningen gebouwd. “Iedere boot heeft zonnepanelen, een zonneboiler en een batterij om die energie tijdelijk op te slaan”, vertelt Marjolein Smeele, een van de initiatiefnemers en toekomstige bewoners.

Marjolein Smeele

Smeele hoopt dat andere mensen deze ideeën gaan kopiëren. Om dat mogelijk te maken is er een online platform waarop al die verschillende ideeën worden gedeeld. Elke belangstellende kan daardoor precies zien welke technologie is gebruikt, en hoe alles samenkomt. Smeele: “Zo wordt Schoonschip niet alleen voor de happy few, maar voor steeds meer mensen. Iedereen kan nu leren van onze fouten, en daardoor alles nog beter doen dan wij.”

Iedereen mee

Afgelopen jaar was Triodos Bank nauw betrokken bij de totstandkoming van ons nationale Klimaatakkoord. Daar dachten wij mee over bijvoorbeeld het verduurzamen van particuliere woningen en zagen we toe op de financiële haalbaarheid van dit soort plannen.

Deze verandering gaat letterlijk aan niemands deur voorbij
Itske Lulof

Al sinds de jaren ’80 is het vergroten van de burgerparticipatie bij duurzame energieprojecten een belangrijk doel. “Burgers en bedrijven wíllen ook zelf aan de slag”, weet Itske Lulof van Triodos Bank. “Dan is het van belang dat ze ook de mogelijkheden hebben om projecten te realiseren. Als bank willen we de beweging naar een duurzame samenleving financieren en ondersteunen.”

Want, zegt Lulof, “uiteindelijk kan niemand zich onttrekken aan de energietransitie. Het gaat ons allemaal aan. De tijd is voorbij dat je als burger of ondernemer kan zeggen: verduurzaming, daar heb ik niets mee. Steeds meer mensen zijn zich hiervan bewust, en dat groeiende bewustzijn geeft energie aan positieve verandering.”

Duurzame hypotheek

Energietransitie is niet alleen een kwestie van grote projecten. “Deze verandering gaat letterlijk aan niemands deur voorbij”, zegt Itske Lulof. “Huiseigenaren kunnen daar veel voor doen. Duurzame aanpassingen aan je huis zijn vaak kostbaar. Daar staat echter tegenover dat je maandelijkse energierekening vaak fors daalt, en je je investering zo netjes terugverdient.”

Om huiseigenaren te helpen biedt Triodos een duurzame hypotheek aan. Het rentetarief van die hypotheek is direct gekoppeld aan het energielabel van het huis: hoe zuiniger je huis, hoe lager je hypotheekrente. Naast het lenen van het bedrag voor de aankoop van een huis, kun je tegen 50% korting op het rentetarief tot €25.000 extra lenen om energiebesparende maatregelen te treffen. Tot twee jaar na het passeren van de hypotheek heeft de koper dan ruimte om het ‘extra’ geld te gebruiken om het huis te verduurzamen.