Een verbod op glyfosaat is noodzakelijk, meent Triodos Bank. Glyfosaat, ook wel ‘Roundup’ genoemd, is de werkzame stof in pesticiden die in de landbouw worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen onkruid. In de loop der jaren is het wetenschappelijk bewijs van een diepgaand negatief effect van glyfosaat op mensen toegenomen. Glyfosaat wordt in verband gebracht met kanker, de ziekte van Parkinson en andere gezondheidsproblemen.

Verlies aan biodiversiteit

Bovendien bestaat er wetenschappelijke consensus dat pesticiden een belangrijke rol spelen bij ernstig verlies aan biodiversiteit. De bestrijding van onkruid door pesticiden leidt tot de vernieling van bloemen en bloesems en daarmee tot een tekort aan voedsel voor insecten die zich voeden met bloemen en wilde kruiden. Er zijn ook aanwijzingen dat glyfosaat een aanzienlijke bedreiging vormt voor het waterleven. Kortgezegd, glyfosaat verspreidt zich via het grondwater, holt de biodiversiteit uit, komt terecht in ons eten, drinken en lichaam en heeft de potentie om ziekten te veroorzaken.

Helaas hebben de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) deze wetenschappelijke onderzoeken onvoldoende meegenomen in hun besluit om te adviseren over een verlenging van het toelaten van glyfosaat met tien jaar.

Transitie versnellen

We kunnen heel goed zonder glyfosaat. Triodos Bank financiert alleen biologische bedrijven die volgens biologische principes werken. Deze gebruiken geen pesticiden en leveren het bewijs dat landbouw zonder pesticiden mogelijk is. Het is de schade aan de biodiversiteit, waaraan glyfosaat bijdraagt, die de biologische landbouw bedreigt en de landbouwtransitie tegenwerkt die zo noodzakelijk is voor een duurzaam en gezond voedselsysteem. Wij geloven dat een verbod op glyfosaat een kans biedt om deze transitie te versnellen, waar zowel mens als dier profijt van heeft.

Laat je stem ook horen 

Minister Adema stemt namens Nederland op 16 november 2023. Laat hem en andere regeringen weten dat het eindelijk klaar moet zijn met glyfosaat en teken de petitie.