Dit jaar viert Triodos Groenfonds, als eerste Groenfonds van Nederland, haar 25e verjaardag. Een mooi moment om terug te blikken op wat het fonds heeft bereikt, vindt fondsmanager Willy Bulsink. “Het fonds is sinds het begin een aanjager geweest van duurzame transities. Zo stond het aan de wieg van de financiering van de eerste zonne- en windenergieprojecten in Nederland. Desondanks liggen er nog genoeg uitdagingen om de wereld duurzamer te maken. Daarom investeren we nog steeds juist in die innovaties, die nu meer op het gebied van batterijopslag, warmtenetten en waterstof liggen.”

Willy Bulsink, fondsmanager Triodos Groenfonds
Willy Bulsink, fondsmanager Triodos Groenfonds

Groenprojecten  

Het fonds financiert vooral projecten die door de overheid als groen zijn bestempeld, dus binnen de Regeling Groenprojecten vallen. Dat zijn projecten die de energietransitie moeten versnellen, maar ook bijdragen aan een beter en houdbaarder voedselsysteem of een circulaire economie bevorderen. Daar vallen ook projecten onder die leiden tot een duurzamere omgang met natuurlijke grondstoffen en bodem. “De wegwerpeconomie zal plaats moeten maken voor de kringloopeconomie,” stelt Bulsink. “Het huidige economische model is gebaseerd op het delven van grondstoffen, productie, consumptie en weggooien van producten. Dat leidt tot schaarste van grondstoffen, maar ook tot veel afval en vervuiling. Vandaar de zoektocht naar oplossingen om de levensduur van producten te verlengen en materialen te hergebruiken.” 

“Onze samenleving staat voor een aantal enorme uitdagingen. We lopen tegen de houdbaarheidsgrenzen van de planeet aan, waarbij overschrijdingen steeds moeilijker te repareren zijn. Dan kun je denken aan klimaatverandering, het uitputten van natuurlijke bronnen en het verlies van biodiversiteit. Daarnaast hebben veel mensen geen toegang tot betaalbare schone energie en gezonde voeding. Door mijn werk kan ik een bijdrage leveren aan een meer eerlijke, groene en sociale samenleving,” licht Bulsink zijn persoonlijke drijfveren toe. “Ik geloof echt in de veranderkracht van geld. Mijn belangrijkste verantwoordelijkheid daarbij is om het geld dat beleggers ons hebben toevertrouwd zorgvuldig te investeren, waarbij impact en rendement hand in hand gaan.”

Donkergroen beleggen 

Inmiddels is Triodos Groenfonds al lang niet meer het enige duurzame beleggingsfonds in Nederland, maar in veel opzichten is het wel echt anders dan concurrerende fondsen. De meeste fondsen sluiten alleen sectoren en bedrijven die voor negatieve effecten zorgen uit van investering. Maar impactfondsen, zoals Triodos Groenfonds, gaan veel verder. Naast het uitsluiten van investeringen met een negatief effect, investeren impactfondsen in projecten die aantoonbaar een positieve bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Deze donkergroene fondsen vallen onder artikel 9 en die zijn dun gezaaid.

Bijzonder aan Triodos Groenfonds is ook dat beleggers een fiscaal voordeel kunnen krijgen.

Intensieve selectie 

Het fonds heeft een duidelijk proces wanneer het gaat om de selectie van projecten. “De energie-, voedsel- en grondstoffentransities zijn de pijlers waar ons beleggingsbeleid op rust,” aldus Bulsink. “In de selectie van projecten maak ik gebruik van onze sectorteams. Deze teams hebben de noodzakelijke kennis en netwerken in de sectoren. Financiering komt pas beschikbaar na diepgaande gesprekken met ondernemers en gedegen boekenonderzoek. Dat is heel inspirerend werk. 

In Noord-Holland, bijvoorbeeld, financierden we onlangs een kassencomplex met geïntegreerde zonnepanelen op het dak. Omdat grond een schaars goed is, slaan we hiermee twee vliegen in één klap. Duurzame energieopwekking en voedselproductie gaan hierin samen. 

Voor de grondstoffentransitie hebben we geld beschikbaar gesteld voor gebouwen die voor een groot deel bestaan uit natuurlijke materialen. Door een circulair ontwerp kan een groot deel worden hergebruikt. Daarbij zijn deze gebouwen vaak energieneutraal of wekken zelf extra energie op.”

Van Almere tot Madagaskar 

“In het kader van de voedseltransitie financierden we een biodynamische stadsboerderij in Almere,” vertelt Bulsink. “Naast akkers voor landbouw en grasland voor koeien tussen de nieuwbouw, heeft het ook een publieke functie met een landwinkel en kinderopvang.”  

Triodos Groenfonds kan tot 20% van de portefeuille in het buitenland financieren. Op dit moment bestaat 10% van de portefeuille vooral uit duurzame energieprojecten in opkomende landen. “Zo is er geld gestoken in een mini-stroomnet op het platteland in Madagaskar waarbij met behulp van zonnepanelen en batterij-opslag 45.000 huishoudens toegang hebben tot schone en betrouwbare energie.

Gezonde portefeuille 

“Afgelopen jaar was het wereldwijd een moeilijk jaar door negatieve macro-economische ontwikkelingen,” aldus Bulsink. “Maar onze portefeuille bleef gezond. We zagen geen noemenswaardige verandering in het aantal bedrijven dat in betalingsproblemen kwam. Dat zegt veel over de kwaliteit van de bedrijven die we financieren. Wel heeft er door de sterk gestegen rente een waardecorrectie van de kredietportefeuille plaatsgevonden. Bij elke terugbetaling van een lening wordt weer een stukje waardedaling ingelopen. Zie het zo: de rente is gestegen, waardoor de waarde van een krediet met een oude, lagere rente is gedaald. Dat effect zie je in de waardeontwikkeling van het fonds. Deze leningen worden stukje bij beetje afgelost en vervangen door leningen met een hogere rente, en daarmee een hogere waarde. Dat heeft een positief effect op de NAV, de netto inventariswaarde, van het fonds. En daarmee op de koers.” 

Maar met de impact die het fonds vorig jaar maakte, is Bulsink meer dan tevreden. “In 2022 hebben de projecten in de portefeuille de uitstoot van 300 ton CO2 vermeden, hebben ze 300.000 huishoudens voorzien van groene stroom, en is er meer dan 10.000 hectare biologische landbouwgrond gefinancierd, goed voor zeven miljoen biologische maaltijden.” 

> Meer weten over de impact die Triodos Groenfonds maakte? Download het Impact Report 2022 (pdf)

We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van de risico’s van beleggen. Beleggen kan meer rendement opleveren dan sparen, maar beleggingen kunnen ook minder waard worden. Beleg daarom met geld dat je kunt missen. Kijk op de fondspagina van Triodos Groenfonds voor meer informatie over de risico’s en de essentiële beleggersinformatie.