Sjoerd Rozing, fondsbeheerder Triodos Future Generations Fund
Sjoerd Rozing, fondsbeheerder Triodos Future Generations Fund

"Het beleggingsbeleid van Triodos Investment Management (Triodos IM) richt zich op de transformatie van economie en maatschappij naar een duurzame toekomst voor mens, milieu en dier. Kinderen vormen de spil van die toekomst," stelt Rozing. “We kunnen nu al een verschil maken door kinderen niet alleen te voorzien in hun basisbehoeften, zoals schoon drinkwater en voeding, maar ook door ze voor te bereiden op de ingrijpende veranderingen die ons te wachten staan.”

De uitdagingen zijn groot. De kindersterfte wereldwijd is onaanvaardbaar, 160 miljoen kinderen werken omdat het niet anders kan, 58 miljoen kinderen krijgen niet of nauwelijks onderwijs en velen krijgen geen gelijke kansen. Om die reden heeft Triodos IM het initiatief genomen voor een beleggingsfonds dat zich specifiek richt op kinderen, voor beleggers die de wereld willen verbeteren en tegelijkertijd een gezond financieel rendement behalen. “We selecteren bedrijven die bijdragen aan kinderwelzijn, maar die ook een solide  financiële basis hebben”, verduidelijkt Rozing. De bedrijven moeten ook voldoen aan de duurzame criteria die Triodos IM in al zijn fondsen toepast.

Ter ondersteuning van UNICEF

Triodos Future Generations Fund steunt een UNICEF-project in Ivoorkust met een financiële bijdrage van 0,10% van het fondsvermogen per jaar. Dit project, Building bricks for the future, koppelt de aanpak van plastic vervuiling in het Afrikaanse land met het gebrek aan goed onderwijs door scholen te bouwen met bouwstenen van plastic afval.

Samen met UNICEF hebben we meer invloed dan in ons eentje en kunnen we kinderrechten op de agenda zetten
Sjoerd Rozing

Rozing: “Los van de donatie aan het UNICEF-project, willen we ook echt samen optrekken. UNICEF houdt zich buiten de dagelijkse beleggingsbeslissingen, maar is qua ervaring en kennis op het gebied van kinderwelzijn een belangrijke en waardevolle partner.”

Het 'Building bricks for future' project maakt van plastic afval bouwstenen voor klaslokalen.
Het 'Building bricks for future' project maakt van plastic afval bouwstenen voor klaslokalen. Scholen bieden ook toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen.

Rozing ziet vooral kansen in de dialoog met bedrijven. Triodos IM voert al discussie met beursgenoteerde bedrijven over onderwerpen als de uitstoot van CO2 en biodiversiteit, maar kinderrechten staan bij veel bedrijven nauwelijks op het netvlies. “Samen met UNICEF hebben we meer invloed dan in ons eentje en kunnen we kinderrechten op de agenda zetten”, aldus Rozing. Het fonds zet echter vooral in op positieve impact door te beleggen in bedrijven die een duidelijke bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen en aan hun toekomst. Dat doet het fonds aan de hand van vijf thema’s.

Verbeteren positie kinderen met vijf thema’s

Kinderarbeid trekt, terecht, veel aandacht. Triodos Future Generations Fund investeert niet in bedrijven die hiermee in verband worden gebracht, zoals bijvoorbeeld in de kledingindustrie. Dit is uiteraard een uitsluitingscriterium bij al onze fondsen. Bij kinderrechten spelen echter veel meer zaken en daar gaat dit nieuwe fonds zich uitsluitend op richten. Triodos onderscheidt bij de selectie van bedrijven vijf thema’s die aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties:

  1. Positieve impact op het overleven en de gezondheid van kinderen
  2. Toegang tot onderwijs
  3. Bevorderen van gelijke kansen en inclusie
  4. Toegang tot schoon water en andere basisbehoeften
  5. Bescherming tegen geweld en uitbuiting.

“Bij de selectie van bedrijven vinden we vooral een goede match met kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven die zich op enkele producten of diensten richten. Dat leidt tot een duidelijke en overtuigende impact die je minder snel ziet bij grotere bedrijven.” Als een van de voorbeelden noemt Rozing OrthoPediatricsdat medische implantanten voor kinderen maakt. “Dat vergt een speciale aanpak en expertise omdat implantaten moeten ‘meegroeien’ met het kind. Een ander voorbeeld is Natus Medical. Dit bedrijf verzorgt onder meer gehoortesten voor baby’s. Het is erg belangrijk om dit in een vroege fase te doen om latere achterstanden te voorkomen.”

Waar deze bedrijven duidelijk de gezondheid van kinderen steunen, is het thema van bescherming tegen geweld en uitbuiting iets lastiger met bedrijven in te vullen, stelt Rozing. “Maar denk bijvoorbeeld aan NortonLifeLock dat software maakt waarmee ouders hun kinderen op internet kunnen beschermen.” En Telecom-provider Safaricom levert in Afrika mobiele diensten die ingezet kunnen worden voor online onderwijs aan kinderen op het Afrikaanse platteland.

Het fonds zit ook in enkele grotere beursgenoteerde bedrijven als DSM. Rozing: “Veel beleggers kennen die onderneming als duurzame koploper. Minder bekend is dat DSM ook in gezonde voeding zit en in de productie van vitamine A, belangrijk bij het voorkomen van longontsteking waar wereldwijd jaarlijks nog 800.000 kinderen aan overlijden.”

Triodos Future Generations Fund

Triodos Future Generations Fund belegt in kleine en middelgrote, beursgenoteerde bedrijven die direct bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Zo help je met jouw belegging innovatieve bedrijven die kinderen toegang geven tot bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg, schoon water en voeding. Daarnaast doneert Triodos Investment Management 0,10% van het fondsvermogen per jaar aan UNICEF ter ondersteuning van het project ‘Building bricks for the future’ project.

Meer over Triodos Future Generations Fund