1. Waar was je in 2018 het meest trots op?

“We beleggen met Triodos Multi Impact Fundin verschillende duurzame fondsen van Triodos Investment Management, de beleggingstak van Triodos Bank. Zo beleggen we onder meer in een Triodos fonds dat op haar beurt weer belegt in Varthana in India. Varthana financiert 3.000 basisscholen."

"De instelling helpt om onderwijs toegankelijk te maken voor miljoenen kinderen van mensen met lage inkomens in India. Ik ben er trots op dat we hier met onze beleggingen een bijdrage aan kunnen leveren.”

Varthana helpt om onderwijs toegankelijk te maken voor miljoenen kinderen van mensen met lage inkomens in India.
Varthana helpt om onderwijs toegankelijk te maken voor miljoenen kinderen van mensen met lage inkomens in India.

2. Wat waren rendement en impact van het fonds in 2018?

“We kwamen in 2018 op een klein negatief rendement van 0,8%. Daarmee zijn wij niet helemaal ontevreden. Want de belangrijkste aandelenmarkten in de wereld lieten een negatief rendement zien van 5 tot 10%. Omdat wij zowel in duurzame obligaties als in verschillende Triodos fondsen beleggen, zijn onze risico’s gespreid. Dat betaalde zich in 2018 uit.”

Omdat wij zowel in duurzame obligaties als in verschillende Triodos fondsen beleggen, zijn onze risico’s gespreid. Dat betaalde zich in 2018 uit.

“Doordat we beleggen in verschillende andere Triodos fondsen, is onze impact breed en divers. Bijna 40% van ons vermogen is belegd in fondsen die zich richten op microfinanciering."

"Daarnaast is zo’n 30% belegd in groene obligaties en in duurzame, beursgenoteerde bedrijven. Verder zit 20% van ons vermogen in duurzame energieprojecten en zo’n 10% in fondsen die zich richten op eerlijke handel en duurzame landbouw.”

3. Wat waren in 2018 de belangrijkste ontwikkelingen rond het fonds?

“Een aantal van de fondsen waarin wij beleggen, heeft veranderingen in het beleggingsbeleid doorgevoerd. Belangrijk in dit verband is Triodos Energy Transition Europe Fund. Dat heeft zijn horizon wat verbreed. Dit fonds belegt traditioneel in projecten voor duurzame energieopwekking, zoals windmolens en zonneparken."

"Maar sinds 2018 belegt het fonds – en dus indirect ook óns fonds – ook in projecten op het gebied van energie-efficiency. Zo was Triodos Energy Transition Europe Fund betrokken bij een project in Spanje waar de straatverlichting in 15 gemeenten werd omgezet naar energiezuinige ledverlichting.”

4. Waar zet Triodos Multi Impact Fund dit jaar en de komende jaren specifiek op in?

“Het afgelopen jaar kregen we van verschillende kanten het verzoek om te onderzoeken of we een variant van Triodos Multi Impact Fund kunnen opzetten. Zo’n nieuw fonds zou zich meer moeten richten op beleggingen in aandelen, en wat minder op obligaties en leningen. Daarmee zou een fonds ontstaan met wat meer risico, maar ook met een hoger verwacht rendement."

Impactcijfers Multi Impact Fund Triodos

"En als het gaat om de impact van zo’n nieuw fonds: het zal vooral bedrijven die op het gebied van duurzaamheid voorop lopen, stimuleren tot verdere stappen. In 2019 onderzoeken we de kansen van een dergelijke variant van het bestaande fonds.”

5. Wat gaat het fonds anders en beter doen?

“Triodos Multi Impact Fund belegt tot nu toe alleen in andere duurzame fondsen van Triodos Investment Management. We bekijken of we dat kunnen verbreden en of we ook kunnen gaan beleggen in duurzame fondsen van andere aanbieders. Dat biedt deelnemers aan ons fonds de mogelijkheid om – nog meer dan nu al het geval is – hun geld op een brede manier te laten werken aan positieve verandering.”

6. Wat zijn de vooruitzichten van het fonds?

“In 2018 is het volume van het fonds helaas afgenomen. Ik verwacht echter dat die krimp in 2019 niet in dezelfde mate doorzet. De cijfers over de eerste maanden van 2019 zijn wat dat betreft ook stabiel.”

“Als het gaat om rendement, ben ik positief over de vooruitzichten ten opzichte van vorig jaar. Triodos Multi Impact Fund is wat betreft rendement tamelijk stabiel. Dit vanwege de grote spreiding in de fondsen en sectoren waarin we beleggen.”

Bijdrage aan Sustainable Development Goals

Door zijn beleggingen in een breed palet aan impactfondsen draagt Triodos Multi Impact Fund concreet bij aan de meeste Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties.

SDG's