Welke kosten rekent Captin voor aan- en verkooporders?

De vaste vergoeding per geplaatste aan- of verkooporder bedraagt 5 euro. (1) (2)
De variabele vergoeding per uitgevoerde aan- of verkooporder bedraagt 0,30% van het transactiebedrag.(2)

(1) Captin brengt de vaste vergoeding vanaf 1 juli 2024 in rekening. Tot en met 30 juni 2024 zal Captin de vaste vergoeding niet berekenen. 

(2) Als een order in verschillende delen op verschillende tijdstippen wordt geplaatst, brengt Captin de vaste vergoeding slechts eenmaal volledig in rekening. De variabele vergoeding wordt voor iedere deeluitvoering pro rata in rekening gebracht.

Captin rekent geen kosten voor het aanhouden van een rekening.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp