Hoe wordt dividend door Triodos Bank aangekondigd?

Triodos Bank kondigt dividend of interimdividend over een bepaald jaar aan via het persbericht over de (half)jaarcijfers van de bank.  Persberichten vindt u  op de website.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp