Hoe kan ik Certificaten van aandelen overdragen?

Zolang de handel is opgeschort, is het niet mogelijk om certificaten aan Triodos Bank te verkopen. Het is wel mogelijk om uw certificaten over te dragen aan iemand anders. Meer informatie over deze mogelijkheid vindt u in het prospectus 2020 (Engelse versie pagina 53). Bij een dergelijke privétransactie speelt Triodos Bank geen rol in het samenbrengen van certificaathouders, en in de prijsstelling van de certificaten.

De certificaten kunnen worden overgedragen door: 

  • een overdrachtsakte (een rechtsgeldig ondertekend document dat de eigendomsoverdracht van een certificaat bewerkstelligt van de overdragende certificaathouder naar de overnemende certificaathouder), en: 
  • het informeren van  SAAT via de Bank over de transactie.

Let op: het is alleen mogelijk om certificaten over te zetten naar een Triodos beleggersrekening waar vóór 3 november 2022 al certificaten op stonden.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp