Hoe kan ik Certificaten van aandelen overdragen?

Zolang de handel is opgeschort, is het niet mogelijk om certificaten aan Triodos Bank te verkopen. Het is wel mogelijk om uw certificaten over te dragen aan iemand anders. Meer informatie over deze mogelijkheid vindt u in het prospectus 2020 (Engelse versie pagina 53). Bij een dergelijke privétransactie speelt Triodos Bank geen rol in het samenbrengen van certificaathouders, en in de prijsstelling van de certificaten.

De certificaten kunnen worden overgedragen door: 

  • een overdrachtsakte (een rechtsgeldig ondertekend document dat de eigendomsoverdracht van een certificaat bewerkstelligt van de overdragende certificaathouder naar de overnemende certificaathouder), en: 
  • het informeren van  SAAT via de Bank over de transactie.

Als de overnemende certificaathouder nog geen beleggersrekening heeft bij Triodos Bank, moet deze eerst worden geopend om dividenden en communicatie met betrekking tot de certificaten te kunnen ontvangen.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp