Afgelopen woensdag heeft Johan Remkes zijn advies over de stikstofcrisis gepresenteerd, na zijn gesprekken met verschillende organisaties en mensen. Triodos Bank was een van deze gesprekspartners en is blij dat Johan Remkes heeft vast gehouden aan de noodzaak voor verandering en de doelstelling van 50% reductie in 2030. Ook zijn we blij dat Remkes nadruk legt op een integrale aanpak van alle problemen waar we als maatschappij voor staan gerelateerd aan klimaat, dierenwelzijn, water, bodem, gezondheid en cultuur. In zijn rapport is Remkes in staat geweest om in duidelijke taal uit te leggen voor welke transitie we staan als maatschappij.

De urgentie van de transitie heeft Remkes ook sterk benadrukt en daar staat Triodos Bank volledig achter. We moeten het nu doen. Wel ziet Triodos Bank een risico op vertraging bij sommige voorstellen van Remkes. Het landbouwakkoord dat Remkes voorstelt kan resulteren in vertraging en ook het voorstel voor tussentijdse meetmomenten schept een mogelijkheid voor uitstel.

In het rapport van Remkes wordt tevens aandacht besteed aan het verdienmodel van de boer, de vergoeding voor boeren die ecosysteemdiensten leveren, de eiwittransitie, ruimte voor biologische landbouw en de grondbank. Triodos Bank ziet hierin genoeg aanknopingspunten om aan de hand van het Groenboerenplan, samen met de agrarische sector en de overheid verder te werken aan een daadwerkelijke transitie van het landbouw- en voedselsysteem van Nederland. Wij kijken dan ook uit naar de kabinetsreactie en specifiek hoe zij de rol van de financiële sector voor zich zien.

Zie voor meer informatie over onze inbreng bij het gesprek met Johan Remkes en onze positie over de rol van de financiële sector en onze steun aan het Groenboerenplan.