Privacyverklaring Triodos Bank

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens

Basisbegrippen

Het gebruik van persoonsgegevens

Hoe verzamelen we gegevens?

Met wie delen we gegevens en waarom?

Je persoonsgegevens zijn veilig

Indien je ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij wijzen je graag op je rechten