CEO Jeroen Rijpkema geeft aan dat het herstel van de verhandelbaarheid van certificaten een belangrijke mijlpaal is. “Dit stelt bestaande en nieuwe investeerders in staat om certificaten te kopen of te verkopen, en met Triodos Bank positieve impact te creëren.”

Waarom lag de handel lange tijd stil?

“We zagen ons kort na de uitbraak van de coronacrisis genoodzaakt de handel stil te leggen. Veel investeerders wilden tegelijk hun certificaten omzetten in geld. De bank was tegenpartij in alle aan- en verkopen in certificaten en mocht wettelijk niet meer dan 3 procent van haar eigen kapitaal inzetten om certificaten aan te kopen. Een intern handelssysteem dat ruim 40 jaar goed functioneerde liep letterlijk tegen zijn grenzen aan.”

Wat heeft de bank ondernomen om dit te herstellen?

“Eerst hebben we geprobeerd het interne handelssysteem in najaar 2020 opnieuw op te starten. Begin 2021 hebben we moeten concluderen, dat het niet mogelijk was het overaanbod op te vangen en hebben we opnieuw tot opschorting moeten besluiten. Hierop zijn we zorgvuldig op zoek gegaan naar een alternatief en zijn we uitgekomen op een zogenoemde multilaterale handelsfaciliteit (MTF).

“Via deze MTF kunnen we de verhandelbaarheid in certificaten herstellen op een manier die past bij Triodos Bank. De handel op dit platform vindt plaats volgens een veilingmechanisme. Orders kunnen gedurende de week worden ingediend, waarbij de veiling eenmaal per week op woensdag plaatsvindt. De prijs komt tot stand op basis van vraag en aanbod van bestaande en nieuwe investeerders, en is niet langer gekoppeld aan de intrinsieke waarde van de bank. De verhandelbaarheid wordt niet langer beperkt door de interne handelsbuffer van 3 procent, waardoor de verhandelbaarheid wordt verbeterd. Daarnaast kunnen certificaathouders hun stemrecht opvragen voor stemming in de algemene vergaderingen en dus meebeslissen.”

Jeroen Rijpkema, CEO Triodos Bank
Jeroen Rijpkema, CEO Triodos Bank

Waarom is dit een belangrijke stap voorwaarts?

“Certificaathouders hebben ons altijd ondersteund door te investeren in de bank. Omdat ze geloven in de missie van de bank. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor. Het is uiteraard nooit de bedoeling geweest dat certificaathouders op enig moment in hun financiële vrijheid beperkt zouden worden. Sommigen zijn hierdoor in financiële en emotionele problemen gekomen. Daar heb ik tijdens de aandeelhoudersvergadering ook mijn oprechte en diepgemeende verontschuldigingen voor aangeboden. Met het openen van het orderboek lossen we de belofte in dat we de verhandelbaarheid weer mogelijk zouden maken.”

Wat verwacht u van de eerste handelsronde?

“Aan voorspellingen waag ik mij niet. Zoals eerder gecommuniceerd kan de start van de verhandelbaarheid na een lange periode van opschorting wel enige aanlooptijd vergen. Zo kan de handelsprijs behoorlijk  fluctueren, zeker in het begin. Ook valt niet uit te sluiten dat er niet in iedere veilingronde handel zal ontstaan, bijvoorbeeld doordat geboden aan- en verkoopprijzen onvoldoende matchen. Het feit dat we de mogelijkheid creëren om weer te handelen, stelt onze certificaathouders evenwel in staat zelf te beslissen of ze certificaten willen kopen dan wel verkopen, en dat is een belangrijke stap voorwaarts.

Hoe staat Triodos Bank ervoor?

“De bank is gezond en sterk; Triodos Bank heeft een solide kapitaalbasis, groeit gestaag en maakt ieder jaar winst. Op 20 juni jongstleden hebben we bekendgemaakt een substantieel hogere nettowinst te verwachten over het eerste halfjaar ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig jaar. En mede dankzij onze 744.000 klanten maken we met onze leningen en investeringen veel impact.

Ik denk dat Triodos Bank op heel veel gebieden een voorloper  was, maar ook nog steeds is en wil zijn. Onze biobased hypotheek, een primeur, is daar een krachtig voorbeeld van. Dat geldt ook voor ons streven om niet pas in 2050, maar al in 2035 netto nul CO2 te bereiken. En dat betreft niet alleen onszelf, maar ook alle ondernemers waar we aan lenen of in investeren. Dat is echt vooruitstrevend, en daarmee willen we ook andere banken inspireren.

Met het herstel van de verhandelbaarheid kunnen we ons nu samen met onze certificaathouders en alle andere bij Triodos Bank betrokkenen weer volledig richten op het creëren van positieve impact door bewust gebruik van geld. Ik kijk daar zeer naar uit.”