Kunst en cultuur dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en zorgen voor samenhang in de samenleving. Daarom financiert Triodos Bank al sinds de oprichting projecten en ondernemers in deze sector. Omdat sommige projecten binnen de culturele sector wat lastiger te financieren zijn, sloot Triodos vorig jaar een garantieregeling met het Europees Investeringsfonds. Deze regeling maakt het mogelijk om tot 200 miljoen euro te lenen aan culturele en creatieve ondernemers in België, Nederland, Spanje en Duitsland.

Lambert de Pater, relatiemanager kunst en cultuur bij Triodos Bank
Lambert de Pater, relatiemanager kunst en cultuur bij Triodos Bank

Overbruggingsgeld voor producenten

De garantie is een initiatief vanuit de Europese Unie. Het risico voor de bank wordt dankzij de garantie kleiner, en daarmee wordt de drempel voor culturele ondernemers om geld te lenen lager. Het ontbreken van zekerheden wordt ondervangen door de garantie en het kan schelen in de rente. Het is ook dankzij deze garantieregeling dat we nu filmproducties kunnen ondersteunen. Lambert de Pater, relatiemanager kunst en cultuur bij Triodos Bank, legt uit: “Dit ondersteunen doen we door overbruggingsgeld te lenen aan producenten van Nederlandse bioscoopfilms en documentaires die met steun van het Nederlands Filmfonds geproduceerd worden.

Het overbruggingsgeld is een welkome stimulans, met name voor onafhankelijke film- en documentairemakers die vaak wat moeilijker toegang hebben tot leengeld. George van Breemen, zakelijk directeur van het Nederlands Filmfonds benadrukt: “Dat Triodos een toegankelijk overbruggingskrediet kan bieden, is van toegevoegde waarde voor de continuïteit van producenten en iedereen die als crew- of castlid aan een film werkt.”

Dit initiatief tackelt namelijk een hardnekkig probleem in de filmbranche. Een deel van de financiering wordt pas na afronding van een film betaald. Medewerkers op de filmset krijgen daarom vaak pas na afloop betaald. Door de voorfinanciering van Triodos kunnen zij eerder betaald krijgen en wordt de filmindustrie onafhankelijker en gezonder.

Digitalisering filmhuizen

Naast de financiering van filmproducties helpt Triodos Bank sinds kort ook bij de digitalisering van Nederlandse filmtheaters. De projectoren waar films mee vertoond worden, zijn vanwege continue technologische ontwikkelingen om de 10 à 15 jaar aan vervanging toe. Voor filmtheaters is de aanschaf van een nieuwe projector een behoorlijke uitgave.

Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het Filmfonds een subsidie ter beschikking gesteld om verouderde digitale projectoren te vervangen. Deze dekt een gedeelte  van de totale kosten. Het restbedrag kan het filmtheater uit eigen zak betalen, of hiervoor een financiering aanvragen. Lambert de Pater: “Zowel Cultuur+Ondernemen als Triodos Bank hebben ter overbrugging financiering beschikbaar gesteld, zodat filmtheaters op een betaalbare manier kunnen overstappen op nieuwe digitale projectoren. Een mooie stap, want filmtheaters spelen dankzij hun onafhankelijke programmering een belangrijke rol in de culturele diversiteit van het filmaanbod in Nederland. Zo kunnen filmtheaters de komende jaren weer mee in de nieuwe digitale technieken.”