Roy Gosenshuis, senior relatiemanager bij Triodos Bank
Roy Gosenshuis, senior relatiemanager bij Triodos Bank

Dit artikel is een update van de versie van 2021Heb je nog vragen over deze regelingen? Stel je vraag in de reacties en we gaan het na bij onze subsidie-adviseurs.

Er zijn veel subsidieregelingen waarmee je als duurzame ondernemer je positieve impact op de samenleving kunt versterken. Dat zegt senior relatiemanager Roy Gosenshuis. “Subsidies kunnen aanvullend zijn op een financiering door Triodos Bank."

Advies over subsidies

Onze financieringsmogelijkheden zijn breed. Naast het ‘gewoon’ bancair financieren van jouw onderneming, is er sinds kort ook het Triodos Regenerative Money Centre. Dit heeft als doel om baanbrekende initiatieven mogelijk te maken die een katalysator kunnen zijn voor de ontwikkeling van een duurzame en sociale toekomst.”

Gosenshuis: “Als het gaat om het vinden van de passende duurzame subsidie, brengen de relatiemanagers van Triodos Bank je desgewenst in contact met gespecialiseerde partners uit ons netwerk. Denk aan subsidie-adviseurs voor duurzame ondernemers, zoals Van Draeckeburgh.”

Voor een eerste selectie geven we hier een overzicht van de meest interessante duurzame subsidieregelingen voor ondernemers in 2022.

1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)  

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler, voor isolatiemaatregelen of voor de aansluiting op een warmtenet. Ondernemers (zowel mkb als zzp) kunnen de subsidie daarnaast inzetten voor het plaatsen van een windturbine of zonnepanelen.

Van het totale subsidiebudget van 228 miljoen euro voor 2022 is in het eerste half jaar 28,5 miljoen euro geclaimd voor de zakelijke markt. Er is dus nog ruim 85,5 miljoen euro aan budget over.

2. Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen of energiezuinige nieuwbouw willen realiseren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).

Activiteiten die gericht zijn op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie

In 2022 is er van de 75,5 miljoen euro voor 35,4 miljoen aan subsidies al verleend en voor 14,1 miljoen euro aan aanvragen nog in behandeling. In sommige gevallen kan de behandeltermijn oplopen tot wel 22 weken. Goed om daar rekening mee te houden. 

Subsidies kunnen aanvullend zijn op een financiering door Triodos Bank
Roy Gosenshuis

3. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken of in de verduurzaming van hun bedrijfsgebouwen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat geldt ook voor ondernemers die gebruikmaken van duurzame energie.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Via deze online zoektool krijg je gemakkelijk inzicht in de milieu- en energielijst 2022.

4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) & afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) leveren belastingvoordeel op voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en in duurzame en circulaire bouw.

Voor MIA & Vamil kun je gebruikmaken van dezelfde online zoektool die ook voor EIA gebruikt wordt.

5. Milieu-investeringsaftrek voor elektrisch rijden

Ondernemers die investeren in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor duurzame mobiliteit, kunnen gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA)\Vamil. Met ingang van 2022 zijn er weer nieuwe mogelijkheden voor ondernemers, zoals een elektrisch aangedreven AGV, een dual-fuel waterstofvrachtwagen en een waterzuiveringsinstallatie voor een pleziervaartuig.

Al een elektrisch voertuig aangeschaft dit jaar? Aanmelden van deze investering is uiterlijk drie maanden na de aanschaf mogelijk.

Misschien heb je te horen gekregen dat het ook mogelijk is om hiervan gebruik te maken voor elektrische personenauto’s. Dit is niet meer het geval omdat deze inmiddels gangbaar is. Een elektrisch aangedreven personenauto met geïntegreerde zonnepanelen komt wel in aanmerking.

Een elektrische auto van Kyotolease wordt opgeladen.

6. Financier je waterstofproject

Wist je dat er diverse mogelijkheden zijn om je waterstofproject te financieren? Met de verschillende subsidieregelingen voor waterstof kunnen we samen de volgende stap nemen in het gebruik en de ontwikkeling ervan.

7. Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Vanaf dit jaar zijn er vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++) subsidies beschikbaar voor gebruik en opwekken van duurzame energie. Ondernemers kunnen onder meer subsidie aanvragen voor de inzet van technologie om hun CO2-uitstoot te verlagen. Dit jaar is een budget van 13 miljard euro beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 6 oktober ingediend worden.

Zonnepanelen zijn hierin voor veel ondernemers de meest interessante categorie. De verwachting is dat dit een van de laatste jaren is waar er nog subsidie te verkrijgen is voor zonnepanelen. 

Triodos Groenfonds en de Groenverklaring

Een lening bij Triodos Groenfonds of andere groenfonds is fiscaal aantrekkelijk. Maar wie in aanmerking wil komen voor fiscale voordelen, heeft een Groenverklaring nodig.

> Kijk hier voor het aanvragen van een Groenverklaring

8. 60 miljoen euro per jaar voor duurzame innovatie

Het kabinet stelt tot 2030 jaarlijks 60 miljoen euro beschikbaar voor pilots en innovatieve projecten om de CO2-uitstoot terug te dringen.

9. 40 miljoen euro voor circulaire economie

Er is in de periode 2021-2024 40 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe technieken die de circulaire economie bevorderen. Daarbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van producten die makkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en volledig hergebruikt.

> Lees de reactie hierop van Patty Zuidhoek (Directeur Zakelijke Relaties van Triodos Bank) en Triodoseconoom Hans Stegeman

    Meer duurzame subsidieregelingen

    Wil je meer informatie over duurzame subsidieregelingen? Kijk dan op: