Roy Gosenshuis, senior relatiemanager bij Triodos Bank
Roy Gosenshuis, senior relatiemanager bij Triodos Bank

Dit artikel is op 13 augustus aangevuld met de meest recente ontwikkelingen. Heb je nog vragen over deze regelingen? Stel je vraag in de reacties en we gaan het na bij onze subsidie-adviseurs.

Er zijn veel subsidieregelingen waarmee je als duurzame ondernemer je positieve impact op de samenleving kunt versterken. Dat zegt senior relatiemanager Roy Gosenshuis. “Subsidies kunnen aanvullend zijn op een financiering door Triodos Bank."

Advies over subsidies

Onze financieringsmogelijkheden zijn breed. Naast het ‘gewoon’ bancair financieren van jouw onderneming, is er sinds kort ook het Triodos Regenerative Money Centre. Dit heeft als doel om baanbrekende initiatieven mogelijk te maken die een katalysator kunnen zijn voor de ontwikkeling van een duurzame en sociale toekomst.”

Gosenshuis: “Als het gaat om het vinden van de passende duurzame subsidie, brengen de relatiemanagers van Triodos Bank je desgewenst in contact met gespecialiseerde partners uit ons netwerk. Denk aan subsidie-adviseurs voor duurzame ondernemers, zoals Van Draeckeburgh.”

Voor een eerste selectie geven we hier een overzicht van de meest interessante duurzame subsidieregelingen voor ondernemers in 2021.

1. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)  

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler, voor isolatiemaatregelen of voor de aansluiting op een warmtenet. Ondernemers (zowel mkb als zzp) kunnen de subsidie daarnaast inzetten voor het plaatsen van een windturbine of zonnepanelen.

Update: van het zakelijke subsidiebudget van 40 miljoen euro voor 2021 is in het eerste half jaar 47 miljoen euro geclaimd. Er is dus nog ruim 70 miljoen euro aan budget over.

2. Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen of energiezuinige nieuwbouw willen realiseren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).

Activiteiten die gericht zijn op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie

Update: In 2021 is er van de 79 miljoen euro voor 45,2 miljoen aan subsidies al verleend en voor € 6,6 miljoen aan aanvragen nog in behandeling. In sommige gevallen kan de behandeltermijn oplopen tot wel 22 weken. Goed om daar rekening mee te houden. 

Subsidies kunnen aanvullend zijn op een financiering door Triodos Bank
Roy Gosenshuis

3. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken of in de verduurzaming van hun bedrijfsgebouwen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat geldt ook voor ondernemers die gebruikmaken van duurzame energie.

Benieuwd naar jouw mogelijkheden? Via deze online zoektool krijg je gemakkelijk inzicht in de milieu- en energielijst 2021.

Update:  Staat jouw gewenste investering niet op deze lijst? Dan kun je voor de milieu- en energielijst van 2022 een voorstel doen. Dat kan nog tot 1 september

4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) & afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Ook de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) leveren belastingvoordeel op voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken en in duurzame en circulaire bouw.

Voor MIA & Vamil kun je gebruikmaken van dezelfde online zoektool die ook voor EIA gebruikt wordt.

5. Milieu-investeringsaftrek voor elektrisch rijden

Ondernemers die elektrische auto’s aanschaffen, kunnen gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met ingang van 2021 kan een ondernemer maximaal 10 elektrische personenauto’s per jaar aanmelden. Ook waterstofauto's vallen onder deze subsidie, daarbij is het ook mogelijk om gebruik te maken van de Vamil.

Update: al een elektrisch voertuig aangeschaft dit jaar? Aanmelden van deze investering is uiterlijk drie maanden na de aanschaf mogelijk. 

Misschien heb je te horen gekregen dat het ook mogelijk is om hiervan gebruik te maken voor elektrische fietsen. Dit is niet helemaal juist. Er zijn wel mogelijkheden voor andere elektrische of waterstofvoertuigen als bussen, bakfietsen, bromfietsen of snorfietsen.

Een elektrische auto van Kyotolease wordt opgeladen.

6. Korting op bijtelling voor auto’s op zonne-energie

Voor auto’s op zonne-energie geldt vanaf 1 juni 2021 een korting op de bijtelling. Deze korting is 10% op de bijtelling over de volledige aanschafwaarde van de auto. De korting op de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden, daalt dit jaar van 14% naar 10%.

7. Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Vanaf dit jaar zijn er vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++) subsidies beschikbaar voor gebruik en opwekken van duurzame energie. Ondernemers kunnen onder meer subsidie aanvragen voor de inzet van technologie om hun CO2-uitstoot te verlagen.

Update: in de SDE++ zit de grootste wijziging. In tegenstelling tot eerdere berichten is namelijk besloten om deze regeling later open te zetten. Onlangs werd bekend dat er 5 miljard euro aan subsidie beschikbaar is en dat er per 5 oktober ingeschreven kan worden. De verwachting is dat dit budget binnen twee weken overvraagd is. 

Zonnepanelen zijn hierin voor veel ondernemers de meest interessante categorie. De verwachting is dat dit een van de laatste jaren is waar er nog subsidie te verkrijgen is voor zonnepanelen. 

Triodos Groenfonds en de Groenverklaring

Een lening bij Triodos Groenfonds of andere groenfonds is fiscaal aantrekkelijk. Maar wie in aanmerking wil komen voor fiscale voordelen, heeft een Groenverklaring nodig.

> Kijk hier voor het aanvragen van een Groenverklaring

8. € 60 miljoen per jaar voor duurzame innovatie

Het kabinet stelt tot 2030 jaarlijks € 60 miljoen beschikbaar voor pilots en innovatieve projecten om de CO2-uitstoot terug te dringen.

9. € 40 miljoen voor circulaire economie

Er is in 2021 € 40 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe technieken die de circulaire economie bevorderen. Daarbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van producten die makkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en volledig hergebruikt.

> Lees de reactie hierop van Patty Zuidhoek (Directeur Zakelijke Relaties van Triodos Bank) en Triodoseconoom Hans Stegeman

10. Het Klein Krediet Corona (KKC) van Triodos Bank

Is je bedrijf getroffen door de coronacrisis en heb je tijdelijk extra geld nodig? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de regeling Klein Krediet Corona (KKC) die Triodos Bank samen met de overheid heeft opgesteld. Hoewel geen duurzame subsidieregeling, is de KKC wel belangrijk in deze onzekere tijden.

    Meer duurzame subsidieregelingen

    Wil je meer informatie over duurzame subsidieregelingen? Kijk dan op: