Wat is de COP26?

De COP26 is (zoals de naam al doet vermoeden) alweer de 26ste editie van de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. COP staat voor ‘conferentie van de partijen’. De naam verwijst naar de 197 partijen (196 landen en de EU) die in 1994 het Klimaatverdrag ondertekenden. Tijdens de jaarlijkse klimaatconferenties ontmoeten wereldleiders elkaar om zowel formeel als informeel met elkaar in gesprek te gaan over klimaatverandering.

Van oudsher zijn er ook niet-politieke vertegenwoordigers aanwezig op de klimaatconferentie. Een van de bekendste daarvan is Greta Thunberg. De Zweedse klimaatactiviste sprak wereldleiders tijdens de vorige COP toe en wees hen (in haar eigen woorden: voor de zoveelste keer) op de urgentie van klimaatactie.

Wil je deze video zien?

Wil je deze video zien?

Cookies zijn nodig om deze video te tonen. Lees er meer over in onze Privacyverklaring

Waarom is de COP26 belangrijk?

De COP26 wordt gezien als het belangrijkste klimaatevenement sinds de presentatie van het Parijse Klimaatakkoord in 2015. Dat is niet voor niets. Sinds de vorige COP in 2019 (die bar weinig hoopgevende resultaten opleverde) gebeurde er namelijk veel in de wereld. De coronapandemie liet zien hoe verwoestend de gevolgen zijn als we onvoorbereid in een crisis terecht komen. Heftige weersomstandigheden en de gevolgen daarvan, van bosbranden in Australië tot overstromingen in Europa, gaven ons een grimmig kijkje in de (mogelijke) toekomst. En het recent gepubliceerde klimaatrapport van de IPCC liet er geen gras over groeien; drastische klimaatactie is héél hard nodig.

De uitkomsten van de klimaatconferentie zijn cruciaal om de strijd tegen klimaatverandering op het juiste spoor te krijgen

De verwachtingen voor de COP26 zijn daardoor hooggespannen. De uitkomsten van de klimaatconferentie zijn cruciaal om de strijd tegen klimaatverandering op het juiste spoor te krijgen en collectieve klimaatactie te stimuleren.

Is financiering onderdeel van de discussies op de COP26?

Tijdens de COP26 staan vier doelen centraal. Eén daarvan heeft alles met financiering en bankieren te maken. De vier doelen zijn:

  • Bereik klimaatneutraliteit in 2050 en houd een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius binnen handbereik;
  • Bescherm mensen en natuur tegen de gevolgen van klimaatverandering;
  • Breng de financiering van klimaatactie op gang;
  • Werk samen aan het behalen van de doelen van Parijs.

Deze doelen behalen we helaas niet zomaar. Er zijn biljoenen euro’s vanuit de overheid en het bedrijfsleven nodig om klimaatneutraal te worden. Klimaatneutraliteit betekent dat de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in balans moet zijn met de broeikasgassen die juist uit de atmosfeer worden verwijderd. Met andere woorden: een netto CO2-uitstoot van nul.

Om dat te bereiken, moet de wereldwijde economie fors op de schop. Dat betekent nogal wat voor financiële dienstverleners, van banken en verzekeraars tot vermogensbeheerders. Zij moeten in hun keuzes steeds meer rekening houden met de risico’s van klimaatverandering. En belangrijker nog: ze hebben de belangrijke taak om duurzame initiatieven en innovaties actief te financieren en bedrijven te ondersteunen in hun eigen transities naar CO2-neutraal.

Om de transformatie van de financiële sector en de race naar klimaatneutraal te versnellen, werd eerder dit jaar de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) opgericht. De alliantie bestaat uit ruim 160 financiële organisaties, die gezamenlijk meer dan 70 biljoen dollar beheren. Triodos Bank was een van de eersten die zich aansloot bij het initiatief.

Wat doet Triodos Bank verder?

Triodos Bank zet zich sinds de oprichting in 1980 al in voor een duurzame toekomst. We waren toen zelfs de eerste bank die windmolens wisten te financieren. Anno 2021 investeert Triodos Bank nog steeds volop in hernieuwbare energie en energiebesparende projecten. Door onze inspanningen op dat gebied werd in 2020 een CO2-uitstoot vermeden die gelijk staan aan die van 5,7 miljard autokilometers. Ook trad Triodos Bank in april van dit jaar als een van de eerste banken toe tot de Net-Zero Banking Alliance. Hiermee committeren we ons om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

Banken hebben de belangrijke taak om duurzame initiatieven en innovaties actief te financieren

Om die doelstelling te behalen, is het meten van de CO2-impact van beleggingen en investeringen onmisbaar. Triodos Bank stond daarom aan de basis van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), een initiatief dat werd opgericht om een meetmethode voor CO2-impact te ontwikkelen. In 2018 pasten we deze meetmethode als een van de eerste banken toe en berekenden we de CO2-impact van 68 procent van de beleggingsportfolio. In 2019 en 2020 deden we dat ook, maar dan voor ál onze leningen en investeringen.

Het staat buiten kijf dat Triodos Bank volledig achter de klimaatdoelstellingen van Parijs staat. We ondersteunen de wereldwijde transitie naar een CO2-arme en klimaatvriendelijke toekomst dubbel en dwars. Maar er is haast. We geloven dan ook dat de COP26 moet dienen als versneller van de klimaattransitie. Dit is een cruciaal moment. Niet alleen om de doelen van Parijs te halen, maar ook om de financiële sector fundamenteel te veranderen.

Change Finance

Finance Change

Triodos Bank beïnvloedt de financiële sector van binnenuit. Wij streven naar een bankenwereld die duurzaam, transparant en divers is. Op nationaal en internationaal niveau. We noemen dit change finance. Wij willen de financiële sector verduurzamen door onder andere deel te nemen aan klimaattafels, in gesprek te gaan met nationale en Europese beleidsmakers en beslissers, ons geluid te laten horen als er nieuwe wet- en regelgeving wordt opgesteld, binnen de Verenigde Naties principes op te stellen voor verantwoord bankieren en samen te werken aan meetmethodes om de impact van de financiële sector op het klimaat en biodiversiteit in kaart te brengen. We doen dit altijd vanuit een onafhankelijke positie. Om deze beweging meer kracht bij te zetten richtten we in 2009 de Global Alliance for Banking on Values (GABV) op, een wereldwijd netwerk van duurzame banken en in 2011 het Sustainable Finance Lab in Nederland.

Ontdek hoe wij dit nog meer doen