1. Wat kan Triodos Bank in deze crisis voor haar klanten betekenen?

De coronapandemie brengt voor sommige klanten financiële onzekerheid met zich mee. In de eerste plaats willen wij deze klanten zo goed mogelijk helpen en hen steunen waar we dat kunnen. Bijvoorbeeld door ondernemers die een krediet bij ons hebben, uitstel van aflossing op hun lopende leningen te geven. Naast het ondersteunen van duurzame ondernemers die door de crisis in de problemen komen, willen wij al onze klanten zo goed mogelijk informeren. Bijvoorbeeld over de impact op beleggingen bij Triodos Bank, je dagelijkse bankzaken of over alle initiatieven die ontstaan vanuit de Triodoscommunity.

2. Waarom is de handel in Certificaten van aandelen Triodos Bank gesloten?

De coronapandemie creëert onzekerheid voor de economie als geheel, inclusief de financiële sector. Deze onzekerheid leidt tot verstoring van markten op een ongekende schaal. Onder deze omstandigheden hebben wij ervoor gekozen om te stoppen met het aanbieden van certificaten en te stoppen met het accepteren van verkooporders van certificaten.

3. Wanneer gaat de handel in Certificaten van aandelen Triodos Bank weer open?

Certificaten van aandelen Triodos Bank is een beleggingsproduct. Anders dan bij bijvoorbeeld beursgenoteerde aandelen zijn Certificaten van aandelen Triodos Bank beperkt verhandelbaar. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus. Hervatting zal mogelijk zijn wanneer we een evenwichtige in- en uitstroom van certificaten verwachten. Triodos Bank volgt de ontwikkelingen op de markten nauwlettend. Zodra de handel weer is hervat, worden certificaathouders en andere belanghebbenden hiervan op de hoogte gebracht.

4. Waarom is de keuze voor de uitkering van dividend niet aan de certificaathouders gelaten?

Het besluit tot herziening van ons dividendvoorstel van 18 maart 2020 is genomen in direct antwoord op de aanbeveling van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank op 27 maart aan alle banken, om geen dividend uit te keren. Zo kunnen banken prioriteit geven aan het ondersteunen van de reële economie middels leningen aan klanten tijdens de coronapandemie. Omdat we sterk verbonden zijn met de reële economie, en omdat de door ons gefinancierde ondernemers een cruciale rol spelen in een duurzaam economisch herstel, voelen wij als bank een grote verantwoordelijkheid om de bedrijven die we financieren te helpen om deze storm te doorstaan.

5. Gaat de aandeelhoudersvergadering (AvA) voor certificaathouders door?

De AvA wordt vanwege de coronamaatregelen uitgesteld van 15 mei naar 29 juni 2020. Deze vergadering zal vanwege de overheidsvoorschriften rondom de coronapandemie niet georganiseerd worden zoals u gewend bent en vindt mogelijk op afstand plaats. Certificaathouders worden hier persoonlijk per mail of brief over geïnformeerd.