“Uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat bedrijven met een divers personeelsbestand creatiever en innovatiever zijn”, zegt Talidi. “Je komt immers op meer ideeën als je mensen hebt die een onderwerp van verschillende kanten kunnen benaderen. En uiteindelijk spin je daar als bedrijf garen bij. Want het levert betere producten en diensten op, meer omzet, meer winst en meer klanten.”

Bouchra Talidi, programmamanager Diversiteit & Inclusie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bouchra Talidi, programmamanager Diversiteit & Inclusie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zijn er bedrijven die vooroplopen op het gebied van diversiteit?

“Goede en inspirerende voorbeelden zijn Apple en animatie-studio Pixar. Dit soort koplopers stuurt op een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in managementposities. Maar ook op het aannemen van mensen met diverse culturele achtergronden of seksuele oriëntatie. Of op het aantrekken van mensen met een beperking.

Een ander voorbeeld is PricewaterhouseCoopers. Als dat bedrijf op bezoek gaat bij een potentiele klant, doet het dat het liefst met een divers team. Want PwC heeft gemerkt dat dat de kans op het binnenhalen van een nieuwe opdracht vergroot.”

Meer vrouwen in leidinggevende posities

Nederland internationaal 21e

Het aantal vrouwen in leidinggevende posities stijgt, maar de absolute top van bedrijven bestaat vooralsnog hoofdzakelijk uit mannen. Dat blijkt uit het rapport ‘Women in Business 2019’ van Grant Thornton International. Het aantal vrouwen in leidinggevende posities wereldwijd ligt inmiddels op 29%. Nederland zit daar met 28% dichtbij, maar neemt op de internationale ranglijst een wat magere 21e plaats in

Diversiteit levert dus economische voordelen op. Zijn er nog andere redenen om mensen met verschillende achtergronden aan te nemen?

“Het is ook een kwestie van maatschappelijke legitimiteit. Klanten voelen zich intuïtief meer thuis bij een bedrijf dat een afspiegeling is van de samenleving. Of andersom: je maakt als bedrijf een vreemde indruk wanneer al je medewerkers bijvoorbeeld blank en man en van middelbare leeftijd zijn.

Klanten voelen zich intuïtief meer thuis bij een bedrijf dat een afspiegeling is van de samenleving

We hadden het net over PwC. Ik denk dat de reden dat het sneller nieuwe klanten aan zich weten te binden met een divers samengesteld team te maken heeft met legitimiteit. Klanten voelen dan aan: dit bedrijf is verbonden met de samenleving en heeft een open cultuur. Dat geeft vertrouwen.

Diversiteit gaat overigens niet alleen om uiterlijkheden. Juist ook onze innerlijke verschillen en karakters dragen bij aan het maken van betere producten. Diversiteit gaat dus niet om het betrekken van bepaalde doelgroepen maar om ons allemaal en om de kracht van ons verschil.”

Bouchra Talidi sprak eerder dit jaar over diversiteit en inclusiviteit tijdens het event Triodos Ondernemers.
Bouchra Talidi sprak eerder dit jaar over diversiteit en inclusiviteit tijdens het jaarlijkse Triodos Ondernemers-event.

Je bent programmamanager Diversiteit & Inclusie. Wat is de relatie tussen die twee thema’s?

“Inclusiviteit gaat over je houding als ondernemer en over je bedrijfscultuur. Als je je inclusief opstelt dan zorg je er voor dat mensen met hun diverse achtergronden binnen het bedrijf zichzelf kunnen zijn. En dus dat ze hun unieke kwaliteiten en vermogens in vrijheid kunnen laten zien. Je kunt als bedrijf wel verschillende mensen in dienst hebben, maar als ze zich niet vrij en veilig voelen om zichzelf te laten zien, dan schiet het niet op.

In zo’n situatie zie je vaak dat mensen zich aanpassen aan de bestaande cultuur. Of vertrekken. Ik vind het hierbij belangrijk dat medewerkers zich realiseren dat een inclusief werkklimmaat niet alleen een verantwoordelijkheid is van de werkgever. Ook werknemers hebben een rol. Zo kunnen ze bijvoorbeeld feedback geven op het werkklimaat.”

Diversiteit en inclusiviteit hebben voor een bedrijf allerlei voorbeelden, zoals je net zei. Maar hoe zit het met de medewerkers zelf: hebben die ook belang bij diversiteit?

“Er zijn onderzoeken die laten zien dat mensen meer werkplezier hebben als ze kunnen samenwerken met collega’s met een gevarieerde achtergrond. Niet voor niets ligt het ziekteverzuim vaak lager bij bedrijven met een divers medewerkersbestand. Als je samenwerkt met diverse collega’s kun je meer leren. Daardoor wordt je werk interessanter. Je ervaart dat je je werk op verschillende manieren kunt benaderen.”

Diversiteit gaat niet alleen over vrouwen of mensen met een niet-westerse achtergrond. Het gaat ook over mensen met verschillende opleidingen, ervaringen en werkstijlen.

Hoe kun je als ondernemer je bedrijf divers en inclusief maken?

“Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van dóen. Dus: mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten aannemen, en hen de ruimte geven om zichzelf te zijn. Diversiteit gaat niet alleen om het aannemen van meer vrouwen of van mensen met een niet-westerse achtergrond. Het gaat ook over het aantrekken van mensen met verschillende opleidingen, ervaringen en werkstijlen. Dat verrijkt je bedrijf, en daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.”

> Lees ook '6 tips voor ondernemers om de diversiteit binnen je bedrijf te vergroten'

Dossier Inclusiviteit

Lees meer

Inclusiviteit is een belangrijk thema voor Triodos Bank. Hoe kunnen we ondernemers stimuleren om zich te richten op sociale vraagstukken zoals het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen we een cultuur stimuleren die ervoor zorgt dat minder mensen in hokjes denken? In ons dossier Inclusiviteit lees je meer inspirerende verhalen over dit onderwerp.

Bekijk onze artikelen over inclusiviteit