Diversiteit is in je eigen belang als ondernemer, zegt Bouchra Talidi. “Bedrijven met een divers personeelsbestand zijn creatiever en innovatiever. Je komt immers op meer ideeën als je mensen hebt die een onderwerp van verschillende kanten kunnen benaderen.

En hetzelfde geldt voor het creëren van een inclusieve werkomgeving. Zoals een gebouw waar iedereen zich thuis voelt en dat voor iedereen toegankelijk is. Ook dát leidt tot het betrekken van meer mensen en dus tot het benutten van hun creativiteit en talent.”

Bouchra Talidi, programmamanager Diversiteit Inclusie bij ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
Bouchra Talidi,  adviseur diversiteit en inclusie.

Maar wat kun je als ondernemer doen om de diversiteit en inclusiviteit van je bedrijf te vergroten? 6 concrete tips voor ondernemers.

1. Neem je bedrijfscultuur onder de loep

Talidi: “Je kunt als bedrijf alleen volledig profiteren van de creatieve kracht van je medewerkers als ze zich veilig voelen. En als ze ruimte ervaren om feedback te geven en hun eigen ideeën in te brengen. Daarom is het zaak om je bedrijfscultuur goed en serieus te onderzoeken.

Dat kan in persoonlijke gesprekken met je mensen, maar ook via een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek. Gebruik de uitkomsten van zo’n onderzoek voor een dialoog binnen het bedrijf over waar je staat op het gebied van diversiteit, waar je naartoe wilt, en wat dat kan opleveren.”

2. Beleg meedenk-bijeenkomsten

“Kondig binnen je bedrijf aan dat je de komende jaren een gevarieerder personeelsbestand wilt opbouwen, dat je wilt werken aan inclusie, en dat je je gebouw toegankelijker wilt maken voor mensen met een beperking”, zegt Talidi.

Ik heb binnen het ministerie een ambassadeur netwerk van ruim 50 mensen opgestart

“Beleg vervolgens een aantal keer per jaar een informele bijeenkomst waar medewerkers kunnen meedenken over maatregelen. Ik heb zelf binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ambassadeursnetwerk van ruim 50 mensen opgestart. Dat zijn mensen uit verschillende lagen van de organisatie.

We komen eens in de zes weken bij elkaar, en dan bespreken we wat er anders en beter kan. Medewerkers komen met bruikbare en concrete ideeën en tips.”

3. Beperk het aantal competenties in vacatures

Voorbeelden van concrete tips die Talidi verzamelde samen met de ambassadeurs en door onderzoek naar de interne processen: haal de drangers van de wc-deuren, want dan kunnen mensen met een rolstoel de deuren makkelijker openen.

Maar ook: beperk in vacatures het aantal competenties. Vraag alleen wat echt noodzakelijk is. Want, zegt ze, “uit onderzoek blijkt dat vrouwen zich vaak laten afschrikken door een vacature met een hele rij vereiste competenties. Vrouwen en mensen met een biculturele achtergrond denken dan al snel: daar voldoe ik niet aan, laat maar zitten, ik solliciteer niet. Mannen hebben daar minder last van.” Het zijn volgens Talidi dit soort eenvoudige veranderingen die een bedrijf diverser en inclusiever kunnen maken.

Bij IT-bedrijf Specialisterren werken mensen met autisme
Voor mensen met een vorm van autisme is het niet eenvoudig om aan een baan te komen. Vaak is het de bedrijfsstructuur – en niet het werk zelf dat het lastig maakt om goed te kunnen functioneren. Bij softwaretestbedrijf Specialisterren vonden ze een manier waarop ook werknemers met autisme kunnen excelleren.

> Lees hoe Specialisterren mensen met autisme laat excelleren

4. Stel een onafhankelijke aanjager diversiteit aan

Wil je met je bedrijf flinke stappen vooruit zetten? Dan is het van belang om een onafhankelijke aanjager voor diversiteit en inclusiviteit aan te stellen, meent Talidi. “Iemand dus die op verschillende vlakken het bedrijf doorlicht en zoekt naar verbeteringen. En vervolgens monitort of de verbeteringen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. En het management aanspreekt als dat niet gebeurt.”

5. Vraag mensen met een beperking waar ze tegen aan lopen in het gebouw

“Veel gebouwen zijn niet goed ingericht voor slechtziende mensen en voor mensen in een rolstoel”, zegt Talidi.

“Maar wát mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap precies hindert in een gebouw ontdek je pas als je een rondje loopt met iemand die blind of slechtziend is. Ik heb dat een tijd geleden gedaan op mijn ministerie.

Uit die ronde bleek onder meer dat de automatische draaideur bij de ingang een obstakel is. De slechtziende collega zei dat ze altijd het gevoel had dat ze door die deur als het ware het gebouw in werd geslingerd. Dat soort informatie is echt heel nuttig als je de toegankelijkheid van je gebouw wilt vergroten. Ik werk er nu aan om die draaideur binnenkort te vervangen.

6. Zoek gelijkgestemde ondernemers ter inspiratie

Er is weliswaar nog een wereld te winnen als het gaat om diversiteit binnen bedrijven, toch staat het thema bij steeds meer ondernemers op de radar.

Het is inspirerend om contact te leggen met andere ondernemers die net als jij diversiteit binnen hun bedrijf willen vergroten

Talidi: “Het is inspirerend om contact te leggen met andere ondernemers die net als jij diversiteit binnen hun bedrijf willen vergroten. Dat doe ik ook met verschillende ministeries en gemeenten.

Ik organiseer elke zes weken een diversity café om kennis met elkaar uit te wisselen. Ook bedrijven kunnen dit doen. Bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij Diversiteit en Bedrijf. Dat organiseert interessante bijeenkomsten en is een bron van nuttige contacten. En specifiek voor instellingen in de culturele sector is er de Code Culturele Diversiteit.”

> Lees ook ons interview met Bouchra Talidi: "Een divers personeelsbestand levert je meer klanten en meer winst op"

Dossier Inclusiviteit

Lees meer

Inclusiviteit is een belangrijk thema voor Triodos Bank. Hoe kunnen we ondernemers stimuleren om zich te richten op sociale vraagstukken zoals het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen we een cultuur stimuleren die ervoor zorgt dat minder mensen in hokjes denken? In ons dossier Inclusiviteit lees je meer inspirerende verhalen over dit onderwerp.

Bekijk onze artikelen over inclusiviteit