Kyotolease in Goes was vijftien jaar geleden het eerste groene leasebedrijf van Nederland. Inmiddels zijn er meerdere maatschappijen waar ondernemers zuinige of elektrische auto’s kunnen leasen voor hun medewerkers, zoals Strix Lease Services. “Wij bieden alleen groene auto’s aan”, zegt Niels Braamse, manager van Kyotolease. Het bedrijf wordt volledig gefinancierd door Triodos Bank.

Groen leasen populairder

Braamse: “Het aanbod van minder milieubelastende auto’s groeit snel. Alle grote merken hebben nu een of meerdere elektrische modellen. Hoe je autogebruik er ook uitziet en hoeveel kilometer je per jaar ook rijdt: er is voor iedereen een geschikt elektrisch model beschikbaar.

Behalve elektrische auto’s hebben we ook wagens op biogas en waterstof
Niels Braamse, manager van Kyotolease

Braamse helpt bedrijven om over te stappen naar groener rijden. “We willen een positieve beweging stimuleren”, zegt hij. “Op onze website kun je als ondernemer kosteloos een Quick Scan doen. Die leidt tot een gedetailleerd advies over welk type auto het meest passend is. In totaal bieden we 170 modellen aan. We stimuleren klanten om te kiezen voor het meest groene alternatief. Behalve elektrische auto’s hebben we ook wagens op biogas en waterstof.”

Niels-Braamse
Niels Braamse, manager bij Kyotolease: “Mobiliteit is een kwestie van mentaliteit. Het is echt niet voor iedereen nodig om een eigen auto te bezitten. Zeker niet voor iemand die dicht bij zijn werk woont.”

Elektrische scooters en fietsen

Groene leasemaatschappijen zoals Kyotolease gaan verder dan alleen het leasen van minder milieubelastende auto’s. “We ontwikkelen voor bedrijven maatwerkoplossingen”, zegt Braamse. “We brengen de mobiliteitsbehoefte van onze klanten gedetailleerd in kaart, en zoeken daar passende oplossingen bij.

Zoals ons carpoolsysteem KyotoShare, waarmee je auto’s binnen en buiten je bedrijf kunt delen. Ook kunnen met KyotoShare fietsen, elektrische scooters en NS-Business Cards worden aangeboden.”

Autodelen

Braamse: “Mensen die in een auto van ons rijden, kunnen die bovendien met anderen delen via platforms als MyWheels en SnappCar. Dat is een concrete bijdrage aan het verminderen van het aantal auto’s. Mobiliteit is een kwestie van mentaliteit. Het is echt niet voor iedereen nodig om een eigen auto te bezitten. Zeker niet voor iemand die dicht bij zijn werk woont.”

Dat laatste kun je als ondernemer stimuleren. Bijvoorbeeld door nieuwe of bestaande medewerkers een eenmalige verhuisvergoeding aan te bieden. En mensen die nét te ver weg of te afgelegen wonen om dagelijks met de fiets of het OV te reizen, zou je een elektrische fiets of scooter van de zaak kunnen geven.

Nationaal Klimaatakkoord

Verduurzamen van mobiliteit is een van de speerpunten is van het Nationaal Klimaatakkoord. Niet zo gek, want ongeveer een vijfde deel van de totale CO2-uitstoot in Nederland is het gevolg van verkeer en vervoer.

Dat aandeel is eigenlijk nog een paar procent groter als we er de bijdrage van het vliegverkeer en de scheepvaart bij optellen, zo berekende onderzoeksbureau CE Delft. Alleen de industrie stoot meer broeikasgas uit. De komende decennia stijgt het aandeel van verkeer en vervoer fors en gaat het de industrie mogelijk voorbij, zo voorspelt CE Delft.

Ingrijpender maatregelen nodig

Ruim driekwart van de woon-werk-afstand leggen we per auto af, aldus het CBS. Bedrijven en ondernemers hebben daarom een belangrijke rol bij het verminderen van de milieu-impact van mobiliteit.

CIJFERS EN FEITEN

VERKEER EN VERVOER

> Ruim 70% van onze woon-werk-afstand wordt afgelegd met de auto.
> 28% van het aantal jaarlijkse kilometers is woon-werkverkeer.
> 5% van het aantal kilometers gaat op aan zakelijke en werk-gerelateerde afspraken, zoals klantbezoek.
> 6% van het aantal woon-werkkilometers gaat met de fiets, 10% per trein, en 77% met de auto.
> Begin 2016 telde Nederland 8,1 miljoen personenauto’s. De meeste auto’s rijden op benzine (bijna 80%). 16% rijdt op diesel.
> Begin 2018 stonden er in Nederland bijna 120 duizend ‘stekkerauto’s’ geregistreerd: volledige elektrische of plug-in hybride auto’s. Ondanks een snelle stijging de afgelopen jaren, heeft slechts 1,4% van alle personenauto’s een stekker.
> Het aantal deelauto’s in Nederland stijgt: in 2017 waren het er meer dan 30.000.
> Nederland telt 22 miljoen fietsen. We rijden er per persoon bijna 1.000 kilometer per jaar mee.

Bronnen: CBS, rapport Transport en Mobiliteit 2016 en Milieu Centraal.

Elektrische-auto-kyotolease
Kyotolease levert naast elektrische auto’s ook de mogelijkheid om te kiezen voor alternatieven zoals elektrische scooters of fietsen en NS-businesscards.

“Zorgen voor minder milieubelastende of elektrische bedrijfs- en leaseauto’s is natuurlijk van belang”, zegt Raphaël Nouwen, manager Zakelijke Kredietverlening bij Triodos Bank. “Maar het is zeker niet genoeg. Willen we wérkelijk een grote slag slaan, dan zijn er ingrijpender maatregelen nodig. We moeten gewoonweg de auto uit.”

Want het gemak waarmee we ook voor zakelijke ritten en woon-werkverkeer de auto pakken, is volgens Nouwen een probleem op zichzelf. “Het is belangrijk om je elke keer af te vragen of er geen alternatief is, zoals reizen met het openbaar vervoer of de fiets. En moet je überhaupt wel op weg? Je kunt ook vergaderen via de telefoon of Skype.”

De vrijblijvendheid voorbij
De Nijmeegse hoogleraar Duurzaam Ondernemen Jan Jonker onderschrijft de analyse van Nouwen, maar gaat nog een stap verder. “Laten we eerlijk zijn: de tijd van vrijblijvende maatregelen om het autoverkeer terug te dringen, is voorbij. Je kunt een boek volschrijven met maatregelen en programma’s van de overheid om het autogebruik te beperken en de negatieve milieueffecten in te dammen.

Denk aan het stimuleren van carpoolen of aan ‘het nieuwe rijden’ om de CO2-uitstoot terug te dringen. Maar denk ook aan het systematisch verhogen van de benzineaccijns de afgelopen decennia. Inmiddels betalen we ons groen en geel aan de pomp. Maar ondanks alles blijven we massaal in de auto zitten, ook als we naar ons werk gaan of een zakelijke afspraak hebben.”

We halen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs alleen als we iets radicaals aan het autogebruik doen
Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen

Dat vele autorijden kunnen we onszelf niet meer veroorloven, stelt Jonker. “We halen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs alleen als we iets radicaals aan het autogebruik doen. Dan kun je denken aan het instellen van een quotum voor het aantal woon-werkkilometers per werknemer per jaar. Als je quotum vol is, dan kom je de rest van het jaar met de fiets of de trein naar je werk. Zo’n maatregel kan overheidsbeleid zijn, maar bedrijven die een positieve bijdrage willen leveren kunnen het natuurlijk ook zelf instellen voor hun medewerkers.”

OV-fiets-recycle
De OV-fiets Recycle van Roetz-Bikes. Deze onderneming recyclet de OV-fietsen. Maar liefst 70% wordt zo hergebruikt. Bekijk onze infographic op Buy the Change voor meer cijfers.

Slimme technologie

Verder kunnen ondernemers hun mensen volgens Jonker ook heel stevig stimuleren tot carpoolen. “Iemand die elke dag vier collega’s met de auto meeneemt, kan je belonen met een elektrische auto in bruikleen. Zo’n auto is bovendien uit te rusten met slimme technologie voor route-planning, waardoor je steeds de route rijdt die de minste milieubelasting geeft.”

> Lees ook: 10 tips om autogebruik te verminderen bij jouw medewerkers

Volgens Jonker kan een bedrijf aan medewerkers die regelmatig met openbaarvervoer of fiets naar hun werk komen, aan het einde van het jaar een bonus geven in de vorm van CO2-credits. “Die kunnen ze dan bijvoorbeeld gebruiken om met een auto van de zaak op vakantie te gaan.” Jonker kent geen bedrijven die dergelijke maatregelen al nemen.

“Ook hier geldt: het beste zou zijn als de overheid dit soort stappen zet. Dan gelden de maatregelen voor iedereen en gaan we echt vooruit. Maar zolang dat niet gebeurt, kunnen individuele ondernemers zelf het goede voorbeeld geven.”

Instelling en gedrag

Minder rijden: het is uiteindelijk een kwestie van instelling en gedrag, zegt Nouwen van Triodos Bank. “Hoe lastig het ook is, we ontkomen er niet aan om een stap terug te doen en gewoon minder vaak de auto te pakken. En daarnaast om de auto’s die er zijn efficiënter te gebruiken. Gemiddeld staat een auto 95% van de tijd stil. Er is dus ruimte genoeg om auto’s te delen, ook voor woon-werkverkeer. Kritisch naar jezelf en je eigen doen en laten kijken: dat versnelt de verandering naar een duurzame toekomst.

Fotografie: Pieter van den Boogert