Bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid praten op dit moment over het Klimaatakkoord. Hoe gaan we de doelen uit het internationale akkoord van 2015 uit Parijs halen? We hebben daar wereldwijd afgesproken dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius opwarmt in 2050.

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dat is 48,7 megaton minder broeikasgas. Daarvan is het belangrijkste gas koolstofdioxide. Deze 48,7 megaton CO2 is verdeeld over de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en landbouw en landgebruik. Iedere sector heeft een tafel met meerdere subtafels die zich buigen over nieuwe plannen en regels om de maatregel voor 2030 te halen.

Jeroen Pels, manager hypotheken van Triodos Bank, zit aan de sectortafel Gebouwde omgeving om een bijdrage te leveren aan dit proces. De sectortafel is ingedeeld in 5 subgroepen. Pels is voorzitter van de subtafel Financiering en Normering.

Jeroen Pels, Manager Triodos Hypotheken
Jeroen Pels, Manager Triodos Hypotheken

1. Waarom heeft Nederland het Klimaatakkoord nodig?

“Nederland moet in beweging komen om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot is gigantisch en de klimatologische effecten zijn desastreus. Het is nu echt ‘1 voor 12’. Bovendien zijn we een innovatief land, we moeten meer samenwerken en hier ook de kansen zien voor de Nederlandse economie.”

2. Hoe maken we dat akkoord dan van iedereen?

“Er moeten zoveel mogelijk mensen onderdeel uitmaken van dit plan. Dat begint er al mee dat we met verschillende partijen aan tafel zitten. In mijn geval, als je naar de gebouwde omgeving kijkt, zitten er bijvoorbeeld woningcorporaties, energiebedrijven, belangenpartijen voor huizenbezitters en de vakbond rond de tafel. Zo krijg je een akkoord dat door iedereen gedragen wordt. Ook al is het soms een beetje een polderoplossing.

Energiezuinig wonen is ook gezonder, comfortabeler en goedkoper
Jeroen Pels

Het is belangrijk om te beseffen dat we vrijwel allemaal hele grote stappen kunnen zetten in het terugdringen van onze CO2-footprint met stap-voor-stap verbeteringen van bijvoorbeeld onze woning maar ook op gebied van vleesconsumptie en vervoer. Iedere verandering begint ook bij jezelf.

Ik denk dat we vooral mensen moeten ontzorgen. De energietransitie moet makkelijker en betaalbaar worden. Daarnaast is communicatie een belangrijke sleutel. Vaak denk je dat we energiebesparende maatregelen nemen omdat het verplicht is te verduurzamen. Maar energiezuinig wonen is ook gezonder, comfortabeler en goedkoper. Dat verhaal goed overbrengen is het halve werk.”

3. Kun je een voorbeeld van een van de plannen noemen?

“Om iedereen mee te krijgen moet de energietransitie betaalbaar worden. Mensen handelingsperspectief bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door concreet een nieuwe regeling te bedenken waarmee woningbezitters geld kunnen lenen om hun huis snel kunnen verduurzamen, zoals het aanbrengen van isolatie of zonnepanelen op je dak leggen. Zonder een hypotheek af te sluiten, want daar zitten ook weer advieskosten aan verbonden.”

4. Wat is jouw rol bij de gesprekken?

“De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 40% van alle CO2-uitstoot. Nu verduurzamen mensen vaak alleen als ze een woning of kantoor kopen. Bewoners zien vaak op tegen de overlast of kosten en zo blijven duurzaamheidsmaatregelen ook uit. Meer mogelijkheden voor financiering van verduurzaming van de woning zijn dus heel belangrijk, maar het moet wel goed gebeuren, daar zet ik mij voor in.

Dat betekent dat de woningbezitter niet benadeeld mag worden. Hij moet alleen kunnen investeren in een huis als het betaalbaar blijft. Daar wil ik voor waken. De overheid is aan zet om de regelgeving aan te passen en de banken kunnen de nieuwe financieringsconstructie straks faciliteren.

Daarnaast zijn er natuurlijk particulieren die bereid zijn om vanuit ideële perspectieven te verduurzamen, deze koplopers moeten we absoluut de wind in de rug geven en maximaal bijstaan.”

Triodos Bank

& het Klimaatakkoord

Triodos Bank is intensief betrokken bij het Klimaatakkoord en praat en ‘poldert’ mee. Naast Jeroen Pels hebben ook Kees Vendrik en Itske Lulof een rol. Vendrik, hoofdeconoom van Triodos Bank als voorzitter van de sectortafel Elektriciteit. Lulof (directeur Energie & Klimaat van Triodos Investment Management) neemt deel aan de Taakgroep Financiering, die de onderhandelaars gevraagd en ongevraagd adviseert over manieren om alle plannen uit het klimaatakkoord te financieren. Er worden afspraken gemaakt over Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit.

 

5. En mensen die iets huren, hebben zij ook baat bij het Klimaatakkoord?

“Ja, voor verhuurders kijken we naar de verdeling van de lusten en de lasten. We richten ons hier vooral op de verhuurders van huizen zodat huurders ook kunnen profiteren. Woningcorporaties doen veelal de investering. En die gaan we stimuleren meer stappen te maken. Maar uiteraard kunnen huurders zelf ook heel veel doen zoals energie besparen in de woning.”

6. Wat is jouw eigen drijfveer om mee te onderhandelen?

“Ik wil heel graag dat iedereen betrokken wordt bij de energietransitie. Dat iedereen er wat van merkt en er profijt van heeft. We hebben een enorme verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties en daarnaast kunnen we ons eigen leefklimaat enorm bevorderen door ons energieverbruik te moderniseren. Op het elektrische busje van Triodos Bank staat ‘De combinatie brandstof en fossiel zegt eigenlijk al genoeg’. Ik sluit me daarbij aan. Ik wil een tempo nastreven dat op een hoog ambitieniveau ligt maar wel voldoende haalbaar om het de komende tientallen jaren ook echt vol te kunnen houden.”

De combinatie van brandstof en fossiel zegt eigenlijk al genoeg

7. Gaan we de doelen halen?

“Ik ben heel optimistisch. Als we even buiten mijn sectortafel kijken ook. Met dit akkoord wordt de ondernemersgeest aangewakkerd in Nederland. En ik hoop en geloof dat we gaan zien dat we echt een innovatief land zijn.”

Meer lezen over energietransitie?
Dit jaar interviewt Triodos Bank hoofdrolspelers binnen de energietransitie. Bijvoorbeeld Marjolein Smeele die bouwt aan de eerste duurzaam drijvende woonwijk. Of Monique Sweep die vertelt hoe je windmolens geliefd maakt.

> Bekijk het overzicht van artikelen in het dossier Energietransitie