Het gebouw van gezondheidscentrum Samen Beter in Den Bosch

Samen Beter is een gezondheidscentrum in de wijk Den Bosch Oost. Hoe kan een gezondheidscentrum iets toevoegen aan de wijk?

We zijn een herkenbare plek in de wijk. Een gezondheidscentrum is medisch gerelateerd, maar daarnaast betekenen we veel voor de wijk. We hebben contact met de basisscholen in Den Bosch Oost en de buurtteams die voor het welzijnswerk zorgen. Met al die instanties zitten we om tafel om te kijken hoe we meer voor de buurtbewoners kunnen betekenen.

Neem bijvoorbeeld ons project rondom laaggeletterdheid. Dit heeft een belangrijke link met gezondheid. Mensen die laaggeletterd zijn hebben vaak een slechtere gezondheid. Ze hebben namelijk minder toegang tot voorlichting omdat ze een etiket niet kunnen lezen of niet weten waar ze moeten zijn. Wij helpen dit probleem in de eerste plaats te signaleren. En in de tweede plaats verwijzen we deze mensen door naar taalles in de wijk.

In 1980 werd Samen Beter opgericht in samenwerking met buurtbewoners. Dat sociale aspect van Samen Beter is er nog steeds, maar de aard is wel veranderd. De rol van de buurtbewoner met inspraak is de laatste tien jaar aan het afnemen. Dat heeft met de tijdsgeest te maken, mensen zijn minder bereid vrijwilligerswerk te doen. Misschien omdat ze het drukker hebben.

Wat maakt Samen Beter bijzonder?

Het is een groot voordeel dat we meerdere diensten in één gebouw aanbieden. Ik kan een fysiotherapeut vragen om een enkel te zwachtelen van een patiënt en met de diëtiste overleggen wat ik iemand kan aanraden. Soms onderzoeken we een patiënt samen. Alle disciplines werken met elkaar samen.

Ik ben uiteindelijk meer zorger dan ondernemer
Meggy van Kruisdijk

We werken hier allemaal in loondienst en dit bevordert naar mijn idee deze samenwerking. Als we multidisciplinair overleg hebben, gaat dat niet ten koste van iemands declarabele uren. Daar nemen we dus makkelijker de tijd voor en dit bevordert naar mijn idee de zorg voor de patiënt. Sommige ondernemers in de zorg vinden het bevredigender zelfstandig te werken en meer te verdienen door harder te werken. Ik ben zelf van mening dat het werken in loondienst voor ons beter werkt en er geen druk is om zoveel mogelijk patiënten te zien.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waar je met Samen Beter op in moet spelen?

Mensen blijven langer thuis wonen. Dat levert extra druk voor huisartsen op. We zijn aan het kijken hoe we hier beter mee om kunnen gaan. In de eerste plaats doen we dit door het team van praktijkondersteuners uit te breiden. Dit is een vrij nieuwe functie van verpleegkundigen die verbonden zijn aan de huisartsenpraktijk. Zijn gaan op huisbezoek bij mensen die vroeger misschien naar een verzorgingstehuis verhuisden, maar nu thuis blijven wonen. Hiermee kunnen we beter bepalen waar ze behoefte aan hebben en of we de uren van de wijkverpleger moeten uitbreiden. Daarnaast werken we nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde uit het verpleeghuis in de wijk.

Ik weet niet of deze maatregelen voldoende zijn om de ouderen genoeg te kunnen ondersteunen, ik denk eigenlijk dat het nog beter moet. Het is een misschien een probleem dat er te weinig zorg voor ouderen is, maar op zich vind ik het wel een goede zaak dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het blijkt dat ouderen langer actief blijven in hun eigen vertrouwde omgeving.

Meggy van Kruisdijk

Hoe combineer je je rol als huisarts met die van ondernemer?

Ik werk één dag in de week als bestuurder. Omdat ik de andere dagen als huisarts werk, ben ik goed vindbaar. Ik pak niet alle taken direct op, maar kan wel een luisterend oor bieden aan mijn collega’s. Ik combineer deze rollen graag omdat ik inzie dat zorgverleners zich ook moeten afvragen hoe ze geld kunnen verdienen. Dat doen mensen in de zorg te weinig. Ze voelen afstand tot alles wat met geld te maken heeft.

PROJECT CV

SAMEN BETER

Samen Beter is een gezondheidscentrum in Den Bosch-Oost. Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, diëtisten en een consultatiebureau werken met elkaar samen en stemmen de zorg zoveel mogelijk op elkaar af. De huisarts houdt hierbij de regie. Meggy van Kruijsdijk zit in de Raad van Bestuur en combineert deze taak met haar werk als huisarts.

> Samen Beter

Een tijdje geleden hebben we samen een SWOT-analyse gemaakt. Vervolgens zijn we gaan kijken wat onze ‘cash-cows’ zijn. Dat zijn diensten waar we veel geld mee verdienen omdat de zorgverzekeraar deze vergoedt. Met de inkomsten hieruit kunnen we dan andere diensten aanbieden die wij belangrijk vinden maar die wat minder geld opleveren. Uiteindelijk moet Samen Beter goede zorg leveren en wel blijven voortbestaan.

Welk advies wil je geven aan een andere ondernemer in de zorg?

Ik ben uiteindelijk meer zorger dan ondernemer. Bij Samen Beter ben ik de enige bestuurder, maar dat betekent niet dat ik geen hulp krijg van andere medewerkers uit het centrum. Ik doe zelf de meer strategische en visionaire taken. Voor de financiën en onderhandelingen heb ik hulp van een algemeen coördinator en een hoofd financiën. Deze laatstgenoemde komt niet uit de zorgsector, maar uit het bedrijfsleven. Zorgondernemers kunnen veel leren van mensen uit het bedrijfsleven, dus die hulp raad ik aan.

Meer weten over zorgondernemers die Triodos Bank financiert? Kijk op Mijn Geld Gaat Goed>

Tekst: Joset van der Hoeven
Fotografie: Samen Beter