Een hypotheek is een relatief grote lening die in één keer wordt uitgekeerd. De terugbetalingstermijn (de looptijd van de hypotheek) is meestal lang. Vaak gaat het om 30 jaar. Met een hypotheek neemt een bank een (beperkt) risico, eenvoudigweg vanwege het feit dat gedurende die lange looptijd veel kan gebeuren dat niet valt te voorspellen.

Mensen verliezen hun baan, gaan scheiden of moeten om een andere reden tegen een te lage prijs hun huis verkopen, waardoor de hypotheek mogelijk niet volledig kan worden terugbetaald. Per saldo is in Nederland dat risico beperkt, wat de relatief lage rente verklaart ten opzichte van bedrijfsfinanciering en andere financieringsvormen.

In dit kader is het ook interessant om de hypotheekverstrekking te vergelijken met de kredietverlening aan ondernemers. Met een lening aan een ondernemer wordt een productieve activiteit gefinancierd, namelijk een bedrijf dat goederen of diensten levert.

Dat is niet het geval bij een hypotheek. Daarbij gaat het vaak om het financieren van de aankoopsom van een bestaand huis, of een gedeelte daarvan en niet om een nieuw huis of een verbouwing. Bij dat laatste wordt er echt nieuwe waarde gecreëerd, bij een bestaand huis alleen maar kapitaal verplaatst van de koper naar de verkoper.

Als mensen hun woning verduurzamen wordt er overigens ook waarde gecreëerd, en Triodos Bank wil dat bevorderen met praktisch advies en lagere hypotheekrentetarieven voor een beter energielabel.

> Lees ook Vraag 4: Zijn er alternatieven voor sparen?
> Lees ook Waarom de spaarrente zo laag is

Tekst: Tobias Reijngoud