De rente van de ECB is momenteel negatief en dit heeft direct gevolgen voor de rentetarieven die banken aan hun spaarders vergoeden. In principe kan dat zelfs leiden tot negatieve spaarrente. Een aantal banken in Europa hanteert al negatieve spaarrentes voor (vermogende) particulieren en bedrijven. Voor hoge zakelijke spaartegoeden rekenen banken ook in Nederland al negatieve spaarrentes.

Verder is de spaarrente die een bank betaalt mede afhankelijk van de kredietrente die de bank ontvangt op leningen. Daalt de kredietrente (zoals momenteel het geval is) dan heeft ook dat een negatief effect op de rentemarge van de bank en indirect een drukkende werking op de spaarrente.

De lagere rente op spaartegoeden heeft op termijn ook een effect op het rendement voor de aandeelhouder. Het bedrijfsmodel van banken moet zich aan de nieuwe realiteit van lage rentetarieven aanpassen en de verwachting is dat de winsten zullen dalen.

> Lees ook Vraag 3: Waarom is de spaarrente lager dan de hypotheekrente?

> Lees ook Waarom de spaarrente zo laag is

Tekst: Tobias Reijngoud