Wie geld spaart op een bankrekening, leent dat geld tijdelijk aan de bank. De bank leent de toevertrouwde spaartegoeden weer uit aan ondernemers of particulieren. Die kredietnemers betalen voor dat geleende geld een vergoeding: rente. En de bank deelt die rente met de spaarder, na aftrek van bedrijfskosten en een vergoeding voor het risico dat de bank loopt met het verstrekken van leningen.

Schema
Eigenlijk heeft een bank maar een paar kerntaken. Naast betalingsverkeer regelen, bewaart een bank je spaargeld veilig. En daarnaast leent ze dit geld aan ondernemers uit. Lees meer over de rol van een bank in ons artikel Bankieren is evenwichtskunst.

Lees ook Vraag 2: Hoe bepaalt een bank de rentetarieven?
Lees ook Waarom de spaarrente zo laag is

Tekst: Tobias Reijngoud