In deze tweede en grotere vestiging van de Vechtclub vinden ongeveer 150 ondernemers een betaalbare werkplek. Zij groeien door samen te werken. Nu timmeren de initiatiefnemers hard aan de weg om de plek uit te laten groeien tot ‘culturele hotspot’ waar ook buurtbewoners van kunnen profiteren.

Waarom zou je fabriekshout gebruiken als je dit materiaal om de hoek kan ophalen?
Boudewijn Rijff, initiatiefnemer Vechtclub XL

In een voormalige farmaceutische fabriek huizen creatieve ondernemers, van modeontwerper tot websitebouwer en vormgever. Deze oude fabriek maakt onderdeel uit van een ontwikkelgebied in de Utrechtse wijk Transwijk waar steeds meer leegstaande panden met culturele initiatieven worden gevuld.

Een bijzonder detail van het gebouw: de muren die de ateliers scheiden van de brede gangen zijn van deuren gemaakt. Deuren met ramen zodat het allemaal heel transparant oogt. Boudewijn Rijff, zakelijk leider en medeinitiatiefnemer: “Alle deuren komen van flats uit deze buurt die gerenoveerd werden. Waarom zou je fabriekshout gebruiken als je dit materiaal om de hoek kan ophalen?”

PROJECT CV
VECHTCLUB XL
Vechtclub XL werd in 2006 gebouwd door Boudewijn Rijff en Rikkert Paauw. De Utrechtse broedplaats telt 4.500 m2.110 creatieve ondernemers huren er een (gezamenlijke) ruimte. Er zijn kantoren, studio’s en een apart gebouw met oefenruimtes voor bands. Een initiatief dat geboren werd in de Vechtclub. Deze kleinere broedplaats in Overvecht groeide uit haar voegen en de ondernemers zochten een grotere plek die de vraag naar ruimte voor cultureel ondernemerschap in Utrecht beter kon beantwoorden.

Tijdens een wandeling door de gangen krijg je een inkijkje in de verschillende ondernemingen die de broedplaats herbergt. Vormgevers die een hut in hun kantoor gebouwd hebben, een keramiekwerkplaats met hip servies en een modedesigner die net een paspop aan het kleden is. Dat maakt het levendig.

De gangen zijn bewust breed gemaakt om ook als verblijfplaats voor gezamenlijke activiteiten te dienen. Rijff legt uit dat de verbindende factor namelijk van groot belang is. En mede-initiatiefneemster Jet van Zwieten vult aan: “Er is veel overlap en er vinden kruisbestuivingen plaats tussen de ‘bewoners’.

Niemand zit hier op een eilandje. Wanneer je hier een ruimte huurt, moet je een band hebben met deze plek en samen willen werken.” Als ondernemer en zakelijk leider vindt Rijff het belangrijk geld vrij te maken voor deze verbinding. “We zorgen ervoor dat er aanleidingen zijn om elkaar te ontmoeten. Al gaat het ontmoeten en samenwerken ook heel goed vanzelf.”

Crowdfunding

Binnen de kunst en cultuursector vormen broedplaatsen een speerpunt voor Triodos Bank. Relatiemanager Arna Notten: “Buiten het feit dat we het cultureel ondernemerschap van broedplaatsen willen stimuleren, geloven wij dat broedplaatsen het leefklimaat in een buurt verbeteren. Door een lening te verstrekken aan een bedrijf als Vechtclub XL laten we zien dat ondernemen binnen de culturele sector mogelijk is.”

De financiering kwam op een bijzondere manier tot stand omdat de ondernemers in kwestie eerst eigen vermogen bij elkaar moesten krijgen om gebruik te kunnen maken van een lening. De initiatiefnemers van Vechtclub XL lieten toen hun ware ondernemerschap zien en begonnen een crowdfundingsactie. Van Zwieten: “Van te voren onderzochten we of er in Utrecht genoeg vraag was naar een grote broedplaats. Toen die er bleek te zijn, startten we onze wervingscampagne.” Rijf: “En zo hebben vrienden, familie, potentiële huurders en onbekende geïnteresseerden geïnvesteerd in onze werkplek.”

Creatieve etalage

Bijna drie jaar na deze succesvolle campagne groeit Vechtclub XL uit tot meer dan een werkplek. “We zijn nu druk met het regelen van allerlei vergunningen om meer naar buiten te treden. De horecavergunning is net binnen. Dan maken we van onze kantine een restaurant”, vertelt van Zwieten die de Vechtclub XL graag als een etalage van Utrechtse creatieve ondernemers ziet.

Deze uitbreiding van activiteiten is gefinancierd vanuit Triodos Cultuurfonds. Een expositieruimte is in ontwikkeling en in de toekomst komt er wellicht een winkel waar ondernemers hun producten kunnen aanbieden. “En zo willen we de stad bedienen en inspireren.”

KUNST & CULTUUR
BIJ TRIODOS BANK
Triodos Bank financiert Vechtclub XL en andere ondernemers en projecten op het gebied van Kunst en Cultuur. Kunst en cultuur vervullen een essentiële maatschappelijke functie en zijn belangrijke bronnen voor maatschappelijke vernieuwing. Creatieve expressie inspireert, daagt uit, biedt nieuwe perspectieven en slaat bruggen. Triodos Bank en het Triodos Cultuurfonds dragen hieraan bij door kunst- en cultuurprojecten te financieren, zoals CircusKunst, De Balie en het Groninger Forum.

Tekst: Joset van der Hoeven
Fotografie: Pieter van den Boogert