Wie mag de nalatenschap afhandelen na een overlijden?

Wie de nalatenschap mag afhandelen na een overlijden hangt af van de situatie. Controleer eerst via onze keuzehulp of er een verklaring van erfrecht nodig is. 

Er is een verklaring van erfrecht nodig 

  • In de verklaring van erfrecht staat vermeld wie de nalatenschap en dus de bankzaken mag afhandelen 

Er is geen verklaring van erfrecht nodig 

  • Was de overledene gehuwd of had deze een geregistreerd partnerschap? Dan handelt de partner de nalatenschap af  
  • Was de overledene niet gehuwd en had deze geen geregistreerd partnerschap? 
    • Is er een testament, dan handelt de executeur de nalatenschap af
    • Is er geen testament, dan kunnen de erfgenamen onderling iemand machtigen om de nalatenschap af te handelen. Hebben de erfgenamen onderling niet iemand gemachtigd om de nalatenschap af te handelen, dan ondertekenen alle erfgenamen het opdrachtformulier en de vrijwaringsverklaring Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp