Wie mag de bankzaken afhandelen na een overlijden?

In de verklaring van erfrecht of verklaring van executele staat vermeld wie de nalatenschap mag afhandelen.

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en de nalatenschap mogen afhandelen. 

Zijn er twee of meer personen bevoegd om de nalatenschap af te handelen? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Zijn deze personen gezamenlijk bevoegd, dan moeten alle personen de opdrachten en formulieren voor de nalatenschap tekenen. 
  • Zijn zij zowel gezamenlijk als zelfstandig bevoegd, dan kan iedere persoon afzonderlijk van de ander handelen. Dit betekent dat de handtekening van één persoon voldoende is.

Meer veelgestelde vragen over dit onderwerp