Dit stelt Triodos Bank als reactie op de publicatie van een rapport van de Eerlijke Bankwijzer over de rol die de financiële sector kan spelen bij de zogenoemde eiwittransitie, waarbij consumenten meer plantaardige eiwitten consumeren en minder dierlijke.

In ons visiedocument over landbouw en voeding concluderen we dat het huidige landbouwsysteem mens en milieu schade berokkent. Het put de bodem uit, draagt bij aan klimaatverandering en een afname van biodiversiteit; ook werkt het sociale ongelijkheid en ondervoeding in de hand. 

Samen optrekken

Daarom is het noodzakelijk om de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd volledig te veranderen. We moeten naar een ander systeem om de groeiende wereldbevolking van voedsel te kunnen voorzien zonder onze planeet, de gezondheid van mensen en sociale gelijkheid ernstig te schaden. Overheden, bedrijven (inclusief de financiële sector), wetenschap en consumenten moeten hiervoor samen optrekken.

De principes van biologische landbouw komen de gezondheid van mensen, bodems en ecosystemen ten goede en moeten leidend zijn voor de transitie naar een duurzame landbouw. Eetgewoonten moeten worden veranderd, waaronder een verschuiving naar consumptie van lokaal voedsel en meer vegetarische maaltijden. Idealiter bestaan diëten voor 80 procent uit plantaardige en voor 20 procent uit dierlijke ingrediënten. Een vermindering van de veestapel is onvermijdelijk.

Agrarische sector stimuleren

Triodos Bank zet zich al meer dan 40 jaar in voor een voedselketen waarin milieu en klimaat zo min mogelijk worden belast en boeren een eerlijke prijs krijgen. Dit doen we door biologische en biologisch-dynamische grondgebonden melkveehouders, akkerbouwers en andere bedrijven in de sector, zoals zorgboerderijen, te financieren en reguliere agrariërs te inspireren om over te stappen.

> Lees ook de positon paper die Triodos in 2019 heeft ingebracht tijdens een rondetafelgesprek van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.