Triodos Bank heeft de mogelijkheid om Certificaten van Aandelen Triodos Bank te kopen en verkopen opgeschort. Sinds de heropening van de handel op 13 oktober 2020, na een eerdere periode van opschorting, is er een handelspatroon ontstaan ​​waarbij het aantal verkooporders het aantal kooporders overstijgt.

Deze trend doet zich voor ondanks de financiële gezondheid van de bank; de kapitaal- en liquiditeitsratio’s van Triodos Bank blijven ruim boven de voorgeschreven minimumniveaus.

De aanhoudende onzekerheid rond de coronapandemie en de economische effecten hiervan op langere termijn zijn niet verdwenen. Integendeel. Wereldwijd worden nieuwe lockdowns en andere verregaande beperkingen waargenomen.

Dit roept de vraag op welke maatregelen kunnen worden genomen om tot een evenwichtige handel te komen, aangezien herstel van eerdere handelspatronen niet binnen afzienbare tijd te verwachten valt. De details van mogelijke nieuwe maatregelen worden beschouwd als relevante informatie voor het nemen van een geïnformeerde investeringsbeslissing. Aangezien de maatregelen op dit moment niet concreet genoeg zijn, kan deze informatie niet worden gedeeld. Daarom wordt de handel in certificaten opgeschort totdat er nieuwe maatregelen kunnen worden gecommuniceerd.

  • De handel wordt opgeschort vanaf dinsdag 5 januari 2021 9.00 uur CET.
  • Verkooporders die tot en met dinsdag 5 januari 2021 9.00 uur CET zijn ontvangen, worden normaal afgehandeld.
  • Openstaande kooporders op dinsdag 5 januari 2021 9.00 uur CET worden geannuleerd.

Hervatting van de handel

Klanten van Triodos Bank die certificaathouder zijn zullen via website, internetbankieren en individuele communicatie worden geïnformeerd zodra de nieuwe maatregelen vastgesteld zijn.

Besluiten over nieuwe maatregelen ten aanzien van de handel zullen waarschijnlijk enige tijd vergen. Na de publicatie van het jaarverslag 2020 op 18 maart 2021 zullen certificaathouders worden uitgenodigd voor een videoconferentie voor een procesupdate.