In het rapport ‘Funding destruction of the Amazon and the Cerrado-savannah’ van de Eerlijke Geldwijzer kleurt Triodos Bank oranje. Het rapport stelt dat wij goed kunnen aantonen dat wij maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat bedrijven in de soja- en rundvleesketen, waarmee wij een financiële relatie hebben, direct of indirect (via toeleveringsketens) betrokken zijn bij ontbossing.

Ook krijgt Triodos Bank de hoogste beleidsscore (8,6). Volgens de onderzoekers behandelt ons beleid alle issues die verband houden met ontbossing en aanverwante kwesties, zoals biodiversiteit, klimaatverandering, landrechten en dierenwelzijn, op een krachtige en consistente manier.

Dat Triodos onder de streep toch niet als groen wordt beoordeeld, is volgens de onderzoekers omdat Triodos de transparantie van procedures voor desinvesteringen en screening nog kan verbeteren, zo stelt het rapport. Deze conclusie is wat ons betreft niet terecht. Graag lichten we de manier waarop Triodos Investment Management beursgenoteerde bedrijven screent en haar desinvesteringsbeleid hieronder nader toe. Duidelijke overtreders van illegale ontbossing sluiten wij per definitie uit.

7 Transitie-thema’s

Triodos Bank staat voor duurzaam en transparant bankieren. Al sinds de oprichting in 1980 financiert Triodos Bank alleen ondernemers die bijdragen aan een groene en eerlijke maatschappij.  Met hen voeren wij intensieve gesprekken voordat wij overgaan tot financieren of investeren.

Om te bepalen of we in een beursgenoteerd bedrijf beleggen of niet, willen we weten of het bedrijf de opbouw van een duurzame economie echt een stap dichterbij brengt. Om dit goed te kunnen beoordelen, hanteren de analisten van Triodos Investment Management zeven zogenaamde ‘transitie-thema’s. Het gaat om thema’s als duurzame voeding & landbouw, hernieuwbare energie, welvarende & gezonde mensen, en circulaire economie. We willen dat de bedrijven waarin we beleggen aan een of meerdere van deze thema’s een aantoonbare bijdrage leveren.We maken dus om te beginnen een positieve keuze.

Transparantie

Net zoals je op Mijn Geld Gaat Goed kunt zien welke organisaties en initiatieven Triodos Bank met spaargeld financiert, is de investeringstak van Triodos volledige transparant waar uw geld in wordt belegt.

Meer lezen?

Lees meer over onze zeven transitie-thema’s en over ‘Hoe Triodos Bank bepaalt in welk bedrijf het belegt’.

Strenge minimumeisen

Daarnaast hanteren we strenge minimumcriteria. Die criteria geven aan waar een bedrijf ‘tenminste’ aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een lening of belegging. Zo willen we dat bedrijven zorgen voor goede en gezonde arbeidsomstandigheden, ook bij hun toeleveranciers. Zoals ook in onze minimumeisen gemeld, ziet Triodos Bank bossen als een belangrijke bron voor biodiversiteit. Wij verwachten dan ook van bedrijven waarin wij investeren via onze beleggingsfondsen dat zij het behoud van bossen respecteren. Duidelijke overtreders van illegale ontbossing sluiten wij per definitie uit.

Engagement en dialoog

Een belangrijk element in onze strategie is actieve ‘engagement’ en dialoog met de transitiebedrijven waarin we investeren, gericht op bewustwording van duurzaamheid, het stimuleren van actie en het creëren van blijvende positieve verandering. Triodos Bank gebruikt dus haar financiële relatie actief om de bijdrage van deze transitiebedrijven aan een duurzame samenleving te versnellen.

Desinvesteren

Bereikt een bedrijf na intensief engagement onvoldoende voortgang op onze transitie-thema’s, dan nemen wij afscheid.

Danone en Carrefour

Triodos Investment Management belegt in twee ondernemingen, waarvan de Eerlijke Geldwijzer stelt dat zij mogelijk indirect betrokken zijn bij ontbossing: Carrefour en Danone. Voor beide ondernemingen geldt dat wij strak monitoren hoe zij rekening houden met ontbossing en welke maatregelen zij nemen om ontbossing tegen te gaan. Zo heeft Carrefour zich als doel gesteld in 2020 (dus dit lopende jaar nog) geen vlees meer te verkopen uit regio’s waar illegaal bos wordt gekapt. Danone levert een forse inspanning om het risico van ontbossing door sojateelt tegen te gaan.

Danone, een Certified B Corporation, rapporteert als lid van de Round Table on Responsibe Soy (RTRS) jaarlijks over inspanningen om risico op ontbossing te vermijden. Soja vervult een belangrijke rol als eiwitvervanger voor dierlijke producten. De soja voor dit doel haalt Danone uit Noord-Amerika en Europa. Voor de indirecte weg speelt soja in absolute zin een grote rol (gaat voor Danone om 900 kiloton), hoewel Danone schat dat ongeveer 95% van veevoer voor bedrijven waarvan Danone de melk gebruikt bestaat uit gras en graanproducten. De soja die in Noord-Amerika voor veevoer wordt gebruikt, wordt daar ook geteeld. De soja die in Zuid-Amerika wordt gebruikt is afkomstig uit bepaalde gebieden in Brazilië en Argentinië. In deze specifieke gebieden bestaat geen risico voor ontbossing. Danone verstrekt per regio een lijst van de grootste leveranciers. Wij identificeren nog wel een risico in de soja die in Europa, Rusland en Afrika wordt geïmporteerd door veevoerleveranciers: circa 20% is mogelijk afkomstig uit zones met risico op ontbossing. Als eind 2020 dit risico nog steeds aanwezig is, heeft Danone aangekondigd de leveranciers te lokaliseren en hen in samenwerking met RTRS over te doen gaan in duurzame soja teelt zonder risico voor ontbossing. Al met al levert Danone een forse inspanning om het risico van ontbossing door soja ook voor indirect gebruik te vermijden. Het monitoren van de bronnen van veevoerleveranciers is complex en Danone spant zich enorm in. We blijven het bedrijf uiteraard kritisch volgen bij deze activiteiten. Voor meer informatie, lees ook het artikel ‘Waarom belegt Triodos Bank niet in Nestlé en wel in Danone?’.

Carrefour staat met zijn Braziliaanse activiteiten relatief dichterbij het risico van ontbossing met verkoop van vlees uit regio’s waarvan bekend is dat daar illegale ontbossing plaatsvindt. Voor ons is essentieel dat het bedrijf een doel heeft gesteld voor nultolerantie in 2020 en daar naartoe werkt. De samenwerking met Rainforest Alliance en lidmaatschap van het Consumer Goods Forum vinden wij een goed teken. Het (nog) niet toepassen van het nultolerantie-doel voor verwerkt vlees is een zorg, maar wij verwachten dat Carrefour dit gaat aanpakken. In het vierde kwartaal van dit jaar maken wij de balans op voor het bereiken van het doel en de scope ervan en rapportage op dit gebied. De herbeoordeling van Carrefour is inmiddels begonnen, waarbij we uiteraard ook goed kijken naar het rapport van de Eerlijke Geldwijzer.

Onze visie op landbouw en voedsel

Voedsel is van onschatbare waarde in ons dagelijks leven. We hebben het nodig om te overleven, het verbindt ons met elkaar en met de natuur, en het speelt een grote rol in culturen en tradities. Maar de manier waarop wij op dit moment voedsel produceren en consumeren schaadt ecosystemen, sociale gelijkheid en onze gezondheid. Daarom roept Triodos Bank in haar visiedocument Towards ecologically and socially resilient food and agriculture systems op tot een ingrijpende maar verantwoorde transitie van het huidige voeding- en landbouwsysteem naar een voedselsysteem waarin ecosystemen, een gezonde samenleving en inclusieve welvaart met elkaar in evenwicht zijn.