In haar nieuwe campagne laat Triodos Bank met vijf bouwstenen zien welke kant geld op moet rollen. Volgens Triodos-directeur Matthijs Bierman komen we alleen wérkelijk uit de crisis als we dat duurzaam doen. ‘Niemand heeft alle antwoorden. Maar wat we wel weten, is dat geld weer een keer gaat rollen. Nu is het moment om met elkaar te bepalen welke kant op. Wat ons betreft niet langer naar de happy few, maar naar de happy many.’

5 bouwstenen van de nieuwe economie, volgens Triodos Bank
5 bouwstenen van de nieuwe economie, volgens Triodos Bank

Ten eerste wil de bank niet terug naar een economie die zich puur richt op winst en groei. Ze wil een economie die werkt voor iedereen en niet slechts voor een enkeling. Waarbij ondernemingen het evenwicht tussen de belangen van financiers, werknemers en toekomstige generaties in het oog houden.

Ten tweede vindt de bank dat het huidige systeem aanzet tot doorgeslagen rendementsdenken. Het moedigt bedrijven aan zich vol te hangen met schulden en puur te kijken naar de korte termijn en belangen van aandeelhouders. Risico’s worden afgewenteld op de samenleving. De klap daarvan komt het hardst aan bij de mensen die het minste hebben. Mensen zonder baan, zekerheid of voorzieningen. Bedrijven zouden daarom tot hogere buffers moeten worden verplicht.

Ten derde zouden economische wederopbouw en klimaatbeleid hand in hand moeten gaan. Dat vraagt om een overheid die duurzame voorwaarden stelt aan bedrijven die steun vragen en ook zélf duurzame bedrijven en initiatieven ondersteunt. Daarin is bijvoorbeeld belasting op CO2 een goed idee. En banken zouden versneld hun fossiele assets moeten afbouwen en zich meer moeten richten op het financieren van de transitie naar een duurzame samenleving.

Ten vierde pleit de bank voor lokale landbouw en voedselproductie. De huidige concentratie en specialisatie - soja in Brazilië, varkens in Nederland - maakt kwetsbaar. Het tast de capaciteit van de natuur aan om ziektekiemen en virussen te beteugelen. Een kortere keten betekent bovendien minder CO2-uitstoot en geen tussenpartijen die een deel van de winst innemen.

Ten slotte wil Triodos dat gedeelde waarden en het gemeenschapsbelang een extra zetje van de overheid krijgen. Door bij het herverdelen van belastinggeld de ondernemers en (burger)initiatieven die concrete maatschappelijke behoeftes invullen, zoals zorg en duurzaam voedsel, meer ruggensteun te geven.

Matthijs Bierman: ‘Als alles verandert, komt boven drijven wat echt belangrijk is. De mensen om je heen. Waar je leeft. Hoe je kunt helpen. Deze waarden verdienen een beter plek in onze economie. Dat vraagt om een systeemverandering. Onze campagne doet een appèl op iedereen om de economie opnieuw uit te vinden. Een reset. Als dit niet het moment is, wanneer dan wel?’

Bekijk de film ‘Reset’:

Wil je deze video zien?

Wil je deze video zien?

Cookies zijn nodig om deze video te tonen. Lees er meer over in onze Privacyverklaring