De impact van Triodos Bank in 2019 in het kort:

 • 504 projecten in de duurzame energiesector gefinancierd, met een totale productiecapaciteit van 3.900 MW. Dit kom overeen met de elektriciteitsbehoefte van 4,6 miljoen huishoudens wereldwijd
 • 31 miljoen maaltijden uit biologische landbouw en voedsel gefinancierd
 • 25,8 miljoen bezoekers konden tijdens 2019 genieten van culturele evenementen, waaronder bioscopen, theaters en musea dankzij de financiering van Triodos Bank
 • 100% van de assets van Triodos Bank wordt beoordeeld volgens de methodiek van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
 • Mede-initiatiefnemer  en ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Banking
 • Mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van het commitment van de financiële sector aan klimaatactie in Nederland en Spanje.

Belangrijke mijlpalen in financiële prestaties:

 • 14% groei van het beheerd vermogen tot 17,7 miljard EUR
 • 11% groei in duurzame kredietverlening; hypotheekportefeuille groeide met 31%
 • Balans van Triodos Bank: EUR 12,1 miljard (groei 11%)
 • Fondsen in beheer: EUR 5,7 miljard (21% groei)
 • Common Equity Tier 1-ratio: 17,9% (2018: 17,5%) *
 • Leverage ratio: 8,5% (2018: 8,6%)
 • Nettowinst: EUR 38,8 miljoen (2018: EUR 34,7 miljoen) *
 • Rendement op eigen vermogen: 3,4% (2018: 3,3%) *
 • Aantal klanten steeg met 1% tot 721.000
 • Aantal medewerkers: 1493 (2018: 1427)

* Bedragen van het voorgaande jaar waren onderhevig aan wijzigingen in de boekhoudkundige principes.

 

Zeist, 18 maart 2020 - De lage rentetarieven houden een neerwaartse impact op de rentemarge van de bank, vooral doordat de groei van de toevertrouwde middelen de groei van de leningenportefeuille overtreft. Hierdoor is het overschot aan liquiditeit toegenomen en tegen een negatieve rente bij de Europese Centrale Bank geplaatst.

Peter Blom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank:

“Triodos Bank financiert al 40 jaar alleen initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. In 2019 waren wij in staat om stabiele groei te realiseren en de ontwikkeling van positieve impact te steunen - zoals schone energie, betere zorg voor ouderen en duurzame landbouw. Positieve verandering wint aan kracht. Tegelijkertijd is de COVID-19-pandemie extreem uitdagend voor ons allemaal. In een dergelijke crisis heeft iedereen een rol te spelen om samen vooruit te komen. We worden herinnerd aan de onderlinge afhankelijkheid als mensen. Een wereldwijde crisis als deze raakt iedereen. Ik heb er vertrouwen in dat we samen de uitdagingen aankunnen die voor ons liggen. Wij blijven onze rol als bank vervullen, door onze klanten te bedienen en gemeenschappen te versterken.”

De totale groei van de leningenportefeuille bedroeg EUR 939 miljoen (+ 13%), inclusief de groei van de particuliere hypothekenportefeuille met EUR 472 miljoen (+ 31%). De stijging van de zakelijke leningen bedroeg 6% (2018: 13%). De lage rente brengt klanten ertoe om tegen lagere tarieven te herfinancieren en kredietfaciliteiten eerder dan gepland terug te betalen. Beide trends zetten zich voort in 2019 en hebben een neerwaarts effect op de rentemarges en de groei van de kredietportefeuille. De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille en overige vorderingen zijn licht gestegen tot EUR 3,9 miljoen (2018: EUR 3,5 miljoen). Dit vertegenwoordigt 0,05% van de gemiddelde leningenportefeuille (2018: 0,05%). Deze relatief lage toevoeging aan de voorzieningen wordt beïnvloed door zorgvuldig management en de relatief positieve economische omstandigheden gedurende 2019. De totale leningenportefeuille, als percentage van het totale bedrag aan toevertrouwde middelen, bedroeg 77% in 2019 (2018: 76%).

De operationele kosten stegen in 2019 met 11% naar EUR 235 miljoen (2018: EUR 212 miljoen). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering en door investeringen in ICT. De herstelmaatregelen, ontwikkeld naar aanleiding van de DNB-aanwijzing van 6 maart 2019, liggen op schema. De kosten voor medewerkers, deels gerelateerd aan deze werkzaamheden, stegen met 11% tot EUR 134 miljoen (2018: EUR 121 miljoen). De verhouding tussen bedrijfskosten en baten was 80% (2018: 81%). Het verbeteren van onze efficiency blijft een belangrijk aandachtspunt voor de bank.

De nettowinst bedraagt ​​EUR 38,8 miljoen, een stijging van 12% (2018: EUR 34,7 miljoen*). Dit is voornamelijk het gevolg van de groei van leningen en van de fondsen in beheer, en omvat de bijdrage van enkele eenmalige posten. Triodos Bank behaalde in 2019 een rendement op eigen vermogen van 3,4% (2018: 3,3% *), hetgeen in lijn is met de verwachtingen.

Vermogenspositie

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2019 met 8% tot EUR 1.200 miljoen, inclusief de netto stijging van het aandelenkapitaal en de ingehouden nettowinst. Aan het eind van 2019 bedroeg de intrinsieke waarde voor elk certificaat EUR 83 (2018: EUR 82*). Het aantal certificaathouders steeg naar 44.401 (2018: 42.416).

Eind 2019 waren de Total Capital Ratio en de Common Equity Tier 1-ratio 17,9% (2018: 17,5% *). Triodos Bank streeft in de huidige regelgeving naar een Common Equity Tier 1-ratio van minimaal 16%. De leverage ratio van Triodos Bank was eind 2019 8,5% (2018: 8,6% *).

Triodos Beleggingsfondsen

Triodos Investment Management, een volledige dochter van Triodos Bank, realiseerde in 2019 een totale groei van het beheerd vermogen van 18% (2018: 21%) tot 5,0 miljard euro. Dit is een forse groei ondanks een afname van het beheerde vermogen met EUR 102 door de beëindiging van de activiteiten van het Triodos Vastgoedfonds. De netto instroom van middelen was 11%. De beleggingsfondsen namen in totaal 8% in waarde toe door beursbewegingen in 2019. De verkoop van een participatie in Centenary Bank in Oeganda genereerde extra provisie-inkomsten en had een aanzienlijk eenmalig positief effect van EUR 5,4 miljoen op de nettowinst. De investeringsfondsen publiceren eigen jaarverslagen en de meeste fondsen organiseren hun eigen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Details staan op: www.triodos-im.com.

Triodos Bank in Frankrijk

In december 2019 kondigde Triodos Bank het besluit aan om geen bankfiliaal in Frankrijk te openen. Aanhoudende lage rentetarieven en de toenemende regelgeving houden naar verwachting voor langere tijd aan in Frankrijk en de rest van Europa. Triodos Bank heeft daarom besloten af te zien van de grote investeringen die nodig zijn om een ​​bankkantoor in Frankrijk te vestigen. Na overleg met relevante vertegenwoordigende instanties is in januari 2020 besloten om het agentschap in Parijs te sluiten.

Triodos Bank in 2020

Triodos Bank beschouwt de COVID-19-pandemie als een belangrijke gebeurtenis na het afsluiten van de jaarrekening 2019. De impact van de pandemie op de mens, bedrijven en de economie in het algemeen kan in dit stadium niet volledig worden beoordeeld. De impact kan echter een neerwaarts effect hebben op de winstgevendheid. Maatregelen om de onmiddellijke operationele risico's te beperken zijn geïmplementeerd. Aanvullende maatregelen zijn afhankelijk van onze eigen beoordelingen en van de reactie van de autoriteiten.

Triodos Bank verwacht haar balanstotaal bescheidener te laten groeien, met behoud van een stabiele verhouding leningen-deposito's. De ambitie van Triodos Bank is ook om de fee-inkomsten gedurende een langere periode te laten toenemen door extra in te zetten op groei van de activiteiten van Triodos Investment Management.

De bank richt zich op impact, winstgevendheid en diversificatie van haar leningenportefeuille. In dat verband besteden we extra aandacht aan het verstrekken van leningen aan voorlopers op hun gebied; de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst vormgeven. We staan voor een serieuze uitdaging ​​met lage rentetarieven en stijgende kosten voor regelgeving. Toch zijn de kansen voor Triodos Bank als koploper in verantwoord bankieren groot. Door een gecontroleerde groeistrategie streven we ernaar om maximale impact en een stabiele winst te genereren.

Dividend*

Ons beleid is om een ​​payout ratio tussen 50% en 70% te hebben. In de huidige ongekende omstandigheden stelt Triodos Bank een dividend van EUR 1,35 per certificaat voor (2018: EUR 1,95) voor. Dit resulteert in een payout ratio (het percentage van de totale winst uitgekeerd als dividend) van 50%, wat aan de onderkant zit van de bandbreedte gedefinieerd in ons beleid.

* Op 1 april 2020 heeft Triodos Bank bekendgemaakt het dividendvoorstel van 18 maart 2020 te herzien.

Belangrijke data voor aandeelhouders en certificaathouders:

Algemene vergadering

29 juni 2020

Ex-dividend datum

Niet van toepassing

Dividenduitkering

Niet van toepassing

Publicatie halfjaarcijfers

21 augustus 2020

 

> Lees het volledige jaarverslag (pdf, Engels)