Triodos Bank laat geld werken aan positieve verandering en gelooft sterk in de kracht van lokale burgerinitiatieven. Steeds vaker doen burgers het helemaal zelf. Schoonschip is daar een mooi voorbeeld van. Bewoners bouwden in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een zelfvoorzienende wijk van 30 drijvende woningen. Dat betekent dat de groep zelf alles regelt, zoals de grond, de bouwtekening en de aannemer.

Lange adem

Schoonschip trok zeven jaar intensief met Triodos op. De extra uitdaging was dat het om woonarken gaat die gesplitst moesten worden in appartementsrechten. Aangezien een woonark geen onroerende zaak is, werden er woonverenigingen opgericht met lidmaatschapsrecht en pandrechten. Alle hypotheken moesten ongeveer gelijktijdig worden gesloten en passeren. ‘Het was een zaak van lange adem, maar het resultaat is uniek’ zegt Jeroen Pels, Hoofd Hypotheken bij Triodos Bank.

Problematiek financierbaarheid woonarken breder

Schoonschip legde ook de brede financieringsproblematiek van woonarken bloot. De huidige wet- en regelgeving kwalificeert reguliere woonarken niet als onroerend goed. Daardoor kunnen ze minder lenen en moeten ze er meer voor betalen. Jeroen Pels pleit voor structurele oplossingen, zeker nu er steeds meer nieuwbouwlocaties voor duurzame drijvende woningen bijkomen. ‘De wet is op dit punt niet eerlijk. Woonarkbezitters vallen tussen het wal en het schip. Onnodig, want vaak zijn onderpand en financieringszekerheid zeker niet minder dan bij gewone woningen.’

Lees ook:

> Dit wordt de duurzaamste drijvende wijk van Europa