Impactdata van Triodos Bank

10,2miljard euro duurzame leningen in Europa ingezet voor mens en planeet
6.300door Triodos gefinancierde bedrijven zorgen voor impact in 72 landen wereldwijd

Ontdek onze positieve impact in 2021

Cijfers spreken niet voor zich. Maar soms zeggen ze heel veel.

Een groeiende Europese beweging met een banklicentie

Wij realiseerden aanzienlijke groei in 2021

De toegenomen aandacht in de samenleving voor duurzaamheid resulteerde in een grotere vraag naar bankproducten met een directe impact op de financiering van echte verandering.

Veerkracht

Een belangrijke maatstaf voor de veerkracht van een bank is haar "Totale Kapitaalratio". Dit geeft weer hoeveel eigen vermogen er is ten opzichte van het totale risico dat de bank loopt. Triodos Bank zit ver boven het gemiddelde van Europese banken en ook aanzienlijk boven het minimumvereiste van 13%.

Totaal aan uitstaande leningen en beleggingen van fondsen per sector

De groeiende omvang van de kredietportefeuille en de beleggingsportefeuille van de fondsen zijn belangrijke indicatoren voor de bijdrage die Triodos Bank levert aan een duurzamere economie.

De economie koolstofvrij maken

Triodos Bank heeft de hoge ambitie om in 2035 volledig klimaatneutraal te zijn. Deze verbintenis geldt zowel voor onze bank- als beleggingsactiviteiten. Dat betekent dat we de emissies van alle leningen en fondsen tot nul terugbrengen.

Milieu

Milieu omvat energie en klimaat, maar ook duurzaam vastgoed, projecten voor natuurbehoud en de voedings- en agrisector in de volledige landbouwketen van boerderij tot winkel.

Cultuur

Cultuur gaat over organisaties die werkzaam zijn in het onderwijs, retraitecentra, religieuze groeperingen, recreatie, culturele centra en organisaties, en kunstenaars.

Sociaal

Ondernemingen en organisaties met duidelijke sociale doelstellingen, zoals projecten op het gebied van sociale huisvesting, gemeenschap en sociale integratie. Het heeft ook betrekking op de gezondheids- en ouderenzorgsector en de sector van de "inclusive finance" en de "fair trade"-bedrijven.

We zijn trots op